Teksti suurus:
A A A

Ussisõnad jõuavad Pärnumaale

19.09.2023
Lääne maakaitseringkonnas Pärnumaal, Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal toimub 20.-29. septembril reservõppekogunemine Ussisõnad.
Õppusel osalevad maakaitseüksuste sõjaaja ametikohtadele määratud reservväelased. Õppuse jooksul värskendatakse nende sõdurioskusi. Kaitseliidu malevate korraldatav õppekogunemine algab üksikvõitleja oskuste meeldetuletamisega ning lõppeb üksuste koostegevusharjutusega.
 
Lääne maakaitseringkonna ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Raigo Paimla ootab õppekogunemisele tulijatelt ootame tahet ja koostöövalmidust. Ta loodab, et koostöös saavutatakse seatud eesmärgid. „Usun, et pärast reservõppekogunemist oleme paremini valmis Eesti, oma lähedaste ja kogukonna kaitsmiseks,“ sõnas kolonel Paimla.
 
Õppusel osalejate taust võib olla väga erinev, sest nende väljaõppest on möödunud erinev hulk aega ning ka väljaõppe sisu on olnud erinev. Siiski ollakse malevapealiku sõnul selleks valmis. „Oleme sellega arvestanud väljaõppe planeerimisel,“ kinnitas ta.
 
Maakaitsestruktuuris on eelistatud, et üksused mehitatakse samas piirkonnas elavate reservväelastega, kes tunnevad piirkonda, selle elanikke, ressursse ja võimalusi. Võimalusel on  võitlejad määratud just oma kodukoha lähedal tegutsevatesse üksustesse.
 
Väljaõpe toimubki maakaitseüksuste vastutusalas ning seetõttu võib harjutavaid rühmi kohata igas Pärnumaa nurgas. Peamised väljaõppealad on Pärnu linnas Eametsa ja Ehitajate tee piirkonnas, Potsepal ja Vaskääma kandis ning Tootsi, Tihemetsa ja Kilingi-Nõmme ümbruses.
 
Et kõik võitlejad saaks ka relvaga (taas)tutvuda, tuleb lisaks Kikepera lasketiirule rajada maakonnas ajutised laskepaigad Lauri karjääri Tihemetsas ja Potsepa karjääri Pärnus Audru osavallas Kõima külas. Laskmised toimuvad pühapäevast teisipäevani. Laskeharjutuste ajal palume kõigil olla neis piirkondades tähelepanelikud ning ohutuse tagamiseks kehtestatud liikumispiirangutest kindlasti kinni pidada. Samuti soovitame harjutavate üksuste lähedal hoida koerad siseruumides, sest õppusel kasutatakse ka paukmoona.
 
Üle terve Eesti kestab õppus kuu aega ning selle eesmärk on suurendada maakaitset 20000 võitlejani. Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõppele keskenduv õppus puudutab väga paljusid peresid, tööandjaid ja kogukondi. Oleme neile kõigile toetuse ja mõistva suhtumise eest väga tänulikud.


Foto: Kaitsevägi