Teksti suurus:
A A A

Tulejuhtimise kursusele registreerimine

25.09.2014
Tulejuhtimise kursuse esimene õppenädalavahetus toimub  Kaitseliidu Koolis 14-16.11.2014. a ja teine õppenädalavahetus 12-14.12.2014. a
 
Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
SA ametikoht:
1.   Miinipildujarühma tulejuht;
2.   Miinipilduja rühma ülem;
3.   Luurerühma meeskonna ülemad;
4.   Võitlusgrupi meeskonna ülemad;
5.   Jalaväerühma ülemad;
6.   Jalaväekompanii ülemad.
  • Kõik
Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on parandada ja ühtlustada Kaitseliidu rühmataseme kaudtuletoetuse planeerimise ja juhtimise võimet, seeläbi tõstes rühmade lahinguvõimet ja tagades Kaitseliidu relvastuses olevate tuletoetusvahendite efektiivne kasutamine.
Saavutatav pädevus
Tulejuht planeerib ja juhib jalaväekompanii allüksusele antud kaudtuletoetust eesmärgipäraselt rühma lahinguplaani toetuseks ning sünkroniseerib tuletoetuse rühma manööverskeemiga, läbi mille tõuseb rühma lahinguvõime, ning täidab kompanii poolt määratud tuletoetuse ülesandeid, toetades nii kompanii ülesande täitmist.
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe Lähiõpe
  1.         Tuletoetuse alused 4 4
  2.         Mõõdistusõpe 2 4
  3.         Tulejuhtimise õpe 4 16
  4.         Jalaväerühma tuletoetuse planeerimine ja juhtimine 4 14
  5.         Kontroll 0 2
Ained kokku: 14 40
Kursuse kogumaht: 54 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kahest lähiõppe nädalavahetusest ja kaugõppest. Esimesel nädalavahetusel õpitakse tulejuhtimise protseduure simulaatoril, teisel nädalavahetusel harjutatakse tulejuhtimise protseduure simulaatoril ja õpitakse jalaväerühma tuletoetuse planeerimist ja läbiviimist maastikul. Kaugõpe viiakse läbi enne õppenädalavahetusi probleem- ja situatsioonülesannete kaudu. Soovijad saavad võimalusel osaleda tulejuhina/vaatlejana suurtükiväelaskmistel (ajakava täpsustub). Kursusel saab osaleda kuni 15 inimest.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalhariduslikud Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Erialased Allohvitser või ohvitser
 
Kursusel osalemiseks registreeru läbi maleva personalispetsialisti helen.sangkaitseliit.ee või telefonil 7179509   MHK 10OKT2014.