Teksti suurus:
A A A

Tõstamaal tähistati kolonel Aleksander Seimani 135. sünniaastapäeva

25.01.2021
Laupäeval, 23. jaanuaril tähistati Tõstamaal piduliku tseremooniaga Kastnas sündinud Vabadussõja sangari ja endise Kaitseliidu ülema kolonel Aleksander Seimani 135. sünniaastapäeva. Kolonel Seiman on üks üheksast mehest, keda on tunnustatud kolme Vabadusristiga (I/2, II/2, II/3) ja ta nimetati Kaitseliidu ülema ametikohale vahetult pärast punaste 1924. aasta 1. detsembri mässukatset.
Juba I maailmasõja rinnetel silma paistnud ja kõrgelt pärjatud Aleksander Seiman osales Vabadussõjas 4. jalaväepolgu ülemana ning andis seal oma põhilise panuse Viru rindel. Sõjajärgsetel aastatel teenis ta Eesti kaitseväes mitmel vastutaval ametikohal ja täitis ka mitmeid olulisi ühiskondlikke ametiposte. Pärast reservteenistusse siirdumist 1927. aastal, sai temast eesrindlik talupidaja Harjumaal.

12. märtsil 1934. aastal kuulutati Eestis välja kaitseseisukord ja järgmisel päeval  kolonel Seiman arreteeriti kui vabadussõjalaste liikumise aktiivne tegelane ning Vabadussõjalaste keskliidu juhatuse liige. Juunis 1935 mõisteti Aleksander Seiman üheks aastaks tingimisi vangi. Arreteeriti uuesti sama aasta detsembris ja mõisteti mais 1936 vabadussõjalaste riigipöördekatses osalemise eest 20 aastaks sunnitööle. Seiman vabanes vanglast amnestiaga 1938. aasta mais. Presidendi otsusega anti talle 1939. aasta juunis tagasi kõik Vabadusristid ning sellega seonduvad õigused. Juunis 1940 anti tagasi ka koloneli auaste.

Nõukogude võim arreteeris Aleksander Seimani 29. novembril 1940 ja ta lasti maha 5. aprillil 1941. Põhiliseks punavõimu etteheiteks kolonel Seimanile osutus asjaolu, et ta oli olnud pärast 1924. aasta kommunistlikku riigipöördekatset lisaks kõigele muule ka Sõjaväljakohtu esimees. Selgituseks tuleb siinkohal märkida, et Sõjaväljakohus langetas toona otsuseid lihtmenetluse korras ja otsused olid kas surmanuhtlus või õigeksmõistmine.

Laupäevasel sündmusel esinesid sõnavõttudega Kaitseliidu Pärnumaa maleva ajaloopealik Mehis Born, Tiina Tojak Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidust ja Tõstamaa osavalla esindaja Toomas Rõhu.

Kenotaaf kolonel Aleksander Seimanile püstitati Tõstamaale Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu ja Tõstamaa valla poolt 1998. aastal.


Foto Aleksander Seimanist pärineb Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu arhiivist.