Teksti suurus:
A A A

StTaKo võitles linnalahingus

23.09.2015

18.-20.09.15 toimus Pärnu linnas StTaKo linnalahingu õpe, mille eesmärgiks oli õppida või meelde tuletada jao- ja rühmataseme drillid linnalahingus.
Harjutuse esimese faasis käsitleti jao tasemel liikumisdrille asustatud punktis, lähenemist hoonetele, sisenemine hoonesse taktikaliselt ning ruumide puhastamine vastasest. Eesmärgiks oli saavutada vähemalt selline tase, et oleks võimalik võidelda linnas rühmakoosseisus – see ka saavutati. Jao taseme väljaõpe lõppes praktilise jao sooritusega, kus ülesandeks oli patrullida piki tänavat kuni lahingkontaktini. Kui oli saavutatud kontakt, siis see koheselt maha suruda ja vastane hävitada. Sellega said kõik jaod hakkama ning kõigile anti ka tagasiside, mida kindlasti tuleks parandada. Peamised asjad mida allüksused saaksid veel paremaks muuta olid kiirus, omavaheline kommunikatsioon, relvastuse kasutus hoonetes ja muud pisiasjad mida allüksused ka ise juba teavad.
 
Peale jao väljaõpet algas praktiline sooritus rühmakoosseisus. Rühmajuhtkonnad said kiire lahingukäsu ja algasid ettevalmistused ühele rühmale rünnakuks ja teisele kaitseks. Rünnaku ja kaitse ülesehitamiseks oli aega umbes 2 tundi ja sellega said rühmad ka edukalt hakkama. Antud ajaga suudeti ettevalmistused lahinguks lõpetada ja ka lahinguplaan töötas edukalt ning eesmärgid täideti (hõivata hoone teatud ajahetkel ründaval poole ja kaitses olev üksus hoida vastast kinni teatud ajani).
 
Rünnak läbi, toimus ülesannete vahetus ja see rühm kes eelnevalt kaitses oli läks ettevalmistusi vasturünnakuks tegema ja teine rühm kui oli hõivanud vajalikud hooned, asus üles ehitama kaitset. Lisaülesandeks oli rühmadel välja selgitada vastase asukoht, paigutus ja võimalikud lähenemise teed. Ülesanne jäi pimedale ajale ja kuna sadas ka tugevalt vihma, siis ülesande täitmine ei olnud kerge.
 
Viimase päeva hommikul algas viimane rünnak. Selleks ajaks oli rühmaülematel ka olemas öise luure informatsioon. Kuna viimaseks rünnakuks/kaitseks oli aega tunduvalt rohkem (küll enamus pimedat aega), olid nii rünnaku kui kaitse plaanid ja ettevalmistused põhjalikumad ning seda oli näha ka lahingukäigus. Mõlemate poolte lahinguplaanid kestsid kauem võrreldes eelneva päevaga. On ju teada, et planeeritud ja korralikult ettevalmistatud lahingutegevus lõpeb esimese kontaktiga peale mida tuleb lahinguplaane käigult muuta ja improviseerida vastavalt hetkeolukorrale.
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et õppus täitis oma eesmärki ja kõik allüksused said aimu, millised on nende tugevad küljed ja mida on vaja parandada oma väljaõppes. On hea meel tõdeda, et isikkoosseisu tuli õppusele tunduvalt rohkem planeeritust, mis näitas, et võitluseks asustatud punktis on suur huvi.