kaitseliit.ee MHK 01.10.2021." />
Teksti suurus:
A A A

SOOKOLL 2021 registreerimine on avatud

12.08.2021
Patrullvõistlus Sookoll 2021 on sõjalis-sportlik võistlus allüksuse koosseisudele, kus jao suurused üksused võistlevad omavahel erinevate ülesannete täitmisel, mis on koostatud jao võimekuse ja taseme testimiseks. Võistkonna ülesanne on ka läbida vaenlase poolt kontrollitud maa-ala vältides kontakti vastase üksustega. Võistlusest võtavad osa üheksaliikmelised nais-, mees-, või segavõistkonnad: 8 võistlejat + 1 esindaja.

Registreerimiseks saada esindaja kontaktandmed ja võistkonna nimi e-kirjaga kristo.siniveekaitseliit.ee MHK 01.10.2021.
JUHEND

Õppuse toimumise aeg:
22. oktoober–24. oktoober 2021.

Toimumise koht: Pärnumaa. Võistluse algus toimub Vändra alevi pargis ja võistkonnad lõpetavad Kikepera harjutusväljal.

Registreerimine: MHK 01.10.2021 aadressile kristo.siniveekaitseliit.ee. Registreerimiseks saata esindaja kontaktandmed ja võistkonna nimi.

Mandaat: 22.10.2021 Vändra alevi park kell 18.00-19.00
 
Jagude koosseis
Võistkonna suurus on 8 + 1 esindaja (KP, KP abi, TT, TT abi, laskur-sanitar, JÜ, JÜA, täpsuslaskur). Õppusel osaleb jagu tervikuna. Jaod saabuvad võistluse mandaadi alale oma transpordiga.
 
Võistluse eesmärk
Üldine eesmärk on ühtlustada jagude väljaõpet ja kontrollida erinevate allüksuste jao koosseisude teadmisi. Võistluse ajal pannakse proovile jao võimekus tervikuna, jao
füüsilised omadused, vastupidavus ja erialased teadmised. Ülesandeid täidab jagu täis koosseisus ilma esindaja abita. Võistkonna esindajatel on oma ülesanded milles nad omavahel võistlevad.

Vastutegevus
Rajal tegutseb vastutegevus, kes on tähistatud kollase lindiga. Vastutegevus tegutseb igal pool maastikul luues varitsusi, patrulle ja teisi taktikalisi tegevusi maa-ala kontrolliks. Nii võistlejad kui ka vastutegevus kannavad kogu võistluse ajal laser veste. Võistlejad saavad karistuspunkte, kui kontrollpunkti tulles nende vest ütleb, et võitleja on surnud.
 
Üldine ajakava
22.OKTOOBER
18:00–19:00               Mandaat Vändra alevi pargis.
19:00–20:00               Võistluse Sookoll 2021 avarivistus.
20:00–21:00               Õhtusöök (kõikidele).
21:00–22:00               Esindajate ja jaoülemate koosolek. Stardijärjekorra loosimine.
23:00                          Esimese võistkonna START
 
23.OKTOOBER
00:00–24:00               Võistkondadel võistluse läbimine.
08:00–09:00               Hommikusöök (korraldajad, esindajad)
12:00–13:00               Esindajate koosolek
13:00–14:00               Lõunasöök (korraldajad, esindajad)
18:00–19:00               Õhtusöök (korraldajad, esindajad)
 
24.OKTOOBER
08:00–09:00               Hommikusöök (korraldajad, esindajad)
11:00–15:30               Jagude saabumine
11:00–16:00               Hooldus, saun, toitlustamine.
16:00– …                   Autasustamine ja võistluse lõpurivistus.
 
Õppuste reeglid
Alates võistluse algusest reede õhtust kell 19:00 kuni lõpuni pühapäeval, on jagudele kehtestatud kord, kus ei tohi kasutada kõvalist abi ja kasutada  võib vaid omal kaasasolevat või alaülesande täitmiseks instruktori poolt eraldatud varustust ning vahendeid.
Füüsiline vastupanu vastutegevusele on rangelt keelatud.
Võrdsete punktide korral võidab võistkond kelle esindaja tegi esindajate võistlusel parema tulemuse.

Võistkond eemaldatakse võistluselt alljärgnevate tegude eest:
 • kõrvalise transpordivahendi kasutamise korral trassi läbimiseks;
 • varustuse ja toiduvarude vahetamise ja täiendamise korral, kui see ei toimu vabas looduses leiduvast (varustust seal vaevalt leidub);
 • mistahes võtetega keelatud info hankimise ja selle kasutamise korral oma positsiooni parandamiseks. Käesoleval õppusel saate kogu lubatud info juhendist ja korraldajatelt/instruktoritelt;
 • jagu on jäänud 5 liikmeliseks;
 • jaoülema/jao liikme vastuhakul/vaidlemisel kontrollpunkti instruktoriga. 
Võistkonnaliige eemaldatakse võistluselt alljärgnevate tegude eest:
 • relva valesti kandmise korral (seljakotti pakituna, osandatuna või kandmine veel  mõnel viisil, mis ei ole olukorrale ja sõdurile kohane);
 • relva kaotamise korral (jättis vastasele, unustas kontrollpunkti jne);
 • vastutegevusele füüsilise vastupanu korral. 
Eemaldamine toimub alaülesande, vastutegevuse vastutava või võistluse juhi poolt.
 
Võistlusele lubatakse max 12 võistkonda. Võistluste mandaadis esitab võistkonna esindaja täidetud registreerimislehe (alalisa 1). Selle  puudumisel saab vastava blanketi kohapealt.

Varustuse kontroll
Kontrollitakse üle kogu kohustuslik individuaalvarustus ja võistkonnavarustus ning relvastus. Ilma olulise kohustusliku varustuseta (relvad, kiiver, toit), võistlusel osaleda ei lubata. Lisaks saab võistkond iga  puuduva varustuseelemendi eest karistuspunkte (iga puuduv ese 5 karistuspunkti igal kontrollimise ajal). Korraldaja poolt väljastatud varustuse, relvastuse lõhkumine või kaotamine toob kaasa 20 karistuspunkti.
 
Tulemuste arvestamine
Lõpptulemuse määrab karistuspunktide summa. Võidab võistkond, kes saab kõige vähem karistuspunkte.
 
Protestide esitamise kord
Proteste saab esitada kirjalikult kuni 241530OKT21. Protesti komisjoni kuuluvad: Kristo Sinivee, Kajar Soosaar, vastava kontrollpunkti või vastutegevuse ülem, Tõnu Miil ja protesti esitanud võistkonna esindaja.
 
Võistluse kirjeldus
Start rajale toimub 15 minutiliste vahedega. Võistkondade stardijärjekord selgitatakse välja esindajate koosolekul. Vastutegevus alustab tegevust peale esimest kontrollpunkti.
Järgmise kontrollpunkti koordinaadid saab kontrollpunkti kohtuniku käest peale ülesande täitmist. Kontrollpunktidesse saabumine ja ülesande täitmise algus toimub ajatabeli järgi, mis väljastatakse peale stardijärjekorra loosimist. Kontrollpunkti hilinemine või varem saabumine toob kaasa karistuspunktid (1 minut = 1 karistuspunkt)  (lubatud piir on +/- 5min). Kontrollpunkti hilinemine (ajatabelis toodud ajale) üle 10 minuti võistkonda ülesandele ei lubata ja võistkond saab 40 karistuspunkti. Kontrollpunkti mitte läbimine või ülesandest keeldumine annab võistkonnale 60 karistuspunkti. Ülesannete kirjeldus  on igas kontrollpunktis paberikandjal, kus on ka kirjeldatud hindamine. Igas kontrollpunktis saab võistkond küsida täpsustavaid küsimusi juhendiga tutvumise ajal, hilisematele küsimustele ei ole kohtunik kohustatud vastama.
 
Võistkonna liikme katkestamise korral saab jagu ühekordselt 75 karistuspunkti. Katkestada võib kuni 2 (kaks) võistkonna liiget. Esindajal on võimalus asendada ühekordselt ühte võistkonna liiget (ehk vahetus saab toimuda ühel korral, tagasi vahetamise võimalus puudub).

Kontrollpunktides kajastatavad teemad:
 • relvad (AK-4; KSP-58);
 • taktika;
 • laskmine;
 • side;
 • tagala ülesanne;
 • meditsiin;
 • pioneer;
 • VA tundmine.
Kontrollpunktide ülesanded on võrdse kaaluga ja annavad kõik maksimaalselt 30 karistuspunkti, kontrollpunkti hilinemise eest üle 10 minuti ja ülesande mitte täitmise eest 40 karistuspunkti, ning kontrollpunkti mitte läbimise või ülesandest keeldumise eest 60 karistuspunkti.
Võistkonna esindaja on võistkonna liige ja peab olema valmis võistlema koos jaoga kontrollpunktides.
 
Kohustuslik varustus
a) individuaalvarustus:
 • oma riigi välivorm koos sõjaväe jalatsitega;
 • seljakott/rakmed/lahingvest;
 • toit 36 tunniks;
 • isiklik esmaabipakett MK-1 (rõhkside, žgutt, juhend, kolmnurkrätik);
 • viskenuga/tääk/multitool;
 • kompass;
 • tuletegmisvahendid;
 • taskulamp/pealamp (punase valgusega);
 • veepudel/camelbag, minimaalselt 1 liiter;
 • 2 meetrit nööri tõmbejõuga 100 kg;
 • 1,5 liitrine plastik pudel;
 • standardvarustuse automaat- või poolautomaatrelv (v.a. KP) (täpsuslaskuril täpsuspüss);
 • paukpadruni laskmise otsik (automaadile või kuulipildujale) (v.a. täpsuslaskur);
 • kaks salve (v.a. KP);
 • 6. salve jagu paukpadruneid (minimaalselt 120 padrunit) (v.a. KP) (täpsuslaskuril 40 padrunit);
 • 3 komplekti kõrvatroppe;
 • kaitseprillid laskmiseks;
 • lahingkiiver;
 • maskeerimise tarbed (minimaalselt 2 värvi);
 • telkmantel;
 • magamiskott (SOOVITUSLIK);
 • majandusnöör 30 meetrit (SOOVITUSLIK).
b) jaoülema lisavarustus:
 • kaarditasku;
 • veekindel marker (vähemalt 3 erinevat värvi);
 • märkmik või kirjutuspaber A4 5 lehte; 
c) laskur sanitari lisavarustus:
 • jao meditsiinipaun MK-2 (komplekteerida vastavalt ülesandele, mida võib vaja minna reaalselt järgneva 36h vältel), mis vaadatakse üle meditsiinitöötajate poolt.
d) kuulipilduri lisavarustus:
 • kuulipilduja komplekt (2 linti, 1 lindikott, 1 varuraud);
 • minimaalselt 250 paukpadrunit lindis.
c) jaovarustus:
 • 1 GPS seade;
 • 2 karabiini köiele;
 • 2 julgestusköit (15m, 400 kilose tõmbejõuga);
 • relvaõli (vähemalt 100 ml);
 • tankitõrjegranaadiheitja „Carl Gustav“;
 • käsisaag;
 • 1 laetud akuga mobiiltelefon.
NB! Puuduliku kohustusliku varustuse korral saab võistkond karistuspunkte, iga ese 5 karistuspunkti iga kontrollimise ajal. Soovitusliku varustuse puudumise eest karistuspunkte ei tule.
Varustuse kontroll võib toimuda igal ajal. Relvastuse puudumisel võistkonda trassile ei lubata!
Võistluse korraldajate poolt väljastatava varustuse kaotamine või lõhkumine  toob kaasa 20 karistuspunkti.


Lubatud on kõik asukohamääramise seadmed, öövaatlusseadmed ja täiendavad sidevahendid.

Võistkonna esindajatele toimub toitlustamine kogu võistluse vältel, võistkondasid toitlustatakse võistluse alguses ja lõpus.

Ohutustehnika relvade, laskemoona ja imitatsioonivahendite kasutamise kohta:
 • relva on keelatud suunata inimese poole;
 • relva tuleb käsitleda alati nagu see oleks lahinglaskemoonaga laetud;
 • asudes relva käsitlema, tuleb alati teostada relva ohutusekontroll;
 • relva kontrollimiseks, eraldan salve, kontrollin kas padrunipesas ei ole padrunit, teostan kontroll lasu ohutus suunas ning kaitseriivistan relva;
 • relva edasi kasutades, tuleb jälgida, et relva sisemuses ei oleks võõrkehi,
 • relva ei tohi jätta ilma valveta,
 • relv vabastatakse kaitseriivist alles vahetult enne selle kasutamist.
On rangelt keelatud kasutada relvi, laskemoona ja imitatsioonivahendeid mille kohta kasutajal puudub vastavasisuline väljaõpe.

Keskkonnakaitse nõuded
Looduskaitsealal liikumine on lubatud ainult teedel. Keelatud on kahjustada kasvavaid puid mistahes viisil. Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ettevalmistatud kohtades. Toidujäätmed ja muu prügi tuleb kokku koguda ja toimetada prahi kogumiseks ettenähtud kohta. Kõikides kontrollpunktides on prügikott ja vee täiendandamise võimalus. Igasugune omavoliline prahi ja jäätmete põletamine siinjuures ka matmine võistluse alal on keelatud.

Kõik võistlusel osalejad on kohustatud tutvuma ohutus- ja keskkonnakaitse nõuetega ning andma vastava kohase allkirja selle kohta.

Koostas:
Kristo Sinivee
Sookoll 2021 korraldusmeeskonna liige