kaitseliit.ee  alljärgnevalt: Nimi Toimiv meiliaadress Telefoninumber Isikukood Kas kursusele kandideerija on määratud KL struktuuri välitoitluse meeskonnas? Ja lühike põhjendus, miks inimene kandideerib kursusele." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Välikoka kursusele

09.01.2018
22. jaanuariks 2018 aadressile merit.arumaekaitseliit.ee  alljärgnevalt:
Nimi
Toimiv meiliaadress
Telefoninumber
Isikukood
Kas kursusele kandideerija on määratud KL struktuuri välitoitluse meeskonnas? Ja lühike põhjendus, miks inimene kandideerib kursusele.
Välikoka kursusele kandidaatide esitamine
 
 
Välikoka kursuse (KL303000257) e- õpe Iliases toimub 5.02- 18.03. 2018, kompleksharjutus Kaitseliidu Jõgeva malevas, Aia 36a, Jõgeva linn toimub 27.04- 29.04.2018 ning praktika 30.07.- 04.08.2018 Jõgevamaal ja vajadusel 46. nädalal Kaitseliidu kooli tasemekursuse lõpuharjutusel Kotkalend 2018 Raplamaal.
Sihtgrupp
Naiskodukaitse ringkonna toitlustusgrupi liige
Kaitseliidu väliköögi meeskonna liige
 
Üldeesmärk
 
Kursuse läbiviimise tulemusena paraneb köögimeeskondade toimimise, välitoitlustuse ja hügieeninõuete järgimise tase kogu Kaitseliidus.
 
Saavutatav pädevus
 
Kursuslane on võimeline töötama välikokana meeskonna koosseisus.
 
Sisu ja maht
Õppeained Kaugõpe Lähiõpe
  1.         Väliköök, väliköögi paigutus, toitlustusjääkide ja prügi käitlemine, ladu ja tarvikud. 20 -
  2.         Toidu ettevalmistamine, valmistamine ja väljastamine. Tööjaotuse ja transpordi korraldamine. 20 -
  3.         Kompleksharjutus - 20
Ained kokku: 40 20
Õppepraktika: 106 akadeemilist tundi
Kursuse kogumaht: 166 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb neljast veebipõhisest õppenädalast, ühest õppepraktika nädalavahetusest ja ühest nädalasest praktikast. Veebipõhine õpe viiakse läbi Eesti Kaitseväe kinnises e- õppe portaalis, mis on üles seatud õppehaldussüsteemis Ilias. Kursuse eeldusena tuleb samas süsteemis läbida kursuslastel ka hügieenikoolitus.
Kursusel lähtutakse andragoogilistest põhimõtetest ja kasutatakse valdavalt aktiivõppemeetodeid.
Soovitatav osalejate arv on vahemikus 15-20 inimest.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Ametikoht Naiskodukaitse toitlustusgrupi liige
Kaitseliidu väliköögi meeskonna liige
Formaalharidus Kursuslane on vähemalt keskharidusega.
Eelduskursused Naiskodukaitsjast kursuslasel on läbitud BVÕ.
Kaitseliitlasest kursuslasel on läbitud TSOBKkl ja BVÕ toitlustusmoodul.
Hoiakud Kursuslane on nõus panustama oma vaba aega organisatsiooni väljaõppel osalejate toitlustamiseks ja on positiivse ellusuhtumisega.
Isikuomadused Kursuslane talub füüsilist koormust, on kiirete liigutuste ja hea koordinatsiooniga. Kursuslane on loov, säästlik ja arenemisvalmis ning õpihimuline.
Lisaeeldused Kursuslane omab kehtivat tervisetõendit toitlustamise alal. Kursuslane on hea füüsisega, sh jaksab ja tohib tõsta raskeid asju.
 
22. jaanuariks 2018 aadressile merit.arumaekaitseliit.ee  alljärgnevalt:
Nimi
Toimiv meiliaadress
Telefoninumber
Isikukood
Kas kursusele kandideerija on määratud KL struktuuri välitoitluse meeskonnas? Ja lühike põhjendus, miks inimene kandideerib kursusele.
 
Kursusega seonduv Mariana MAASIK’ult telefonilt 578 60 454,
lühinumber 59669