Teksti suurus:
A A A

Registreeru välikoka kursusele

29.10.2015
Välikoka kursusele kandidaatide esitamine

Välikoka kursus (KL303000257) toimub kolmes osas: e- õpe (4 nädalat) Iliases  01.02- 06.03.2016, lähiõppe nädalavahetus Kaitseliidu Jõgeva maleva Kirna õppekeskuses 18.- 20.03.2016 ja õppepraktika 31.07.- 06.08.2016 Raplamaal.

Sihtgrupp
Naiskodukaitse toitlustusgrupi liige
Kaitseliidu väliköögi meeskonna liige

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimise tulemusena paraneb köögimeeskondade toimimise,
välitoitlustuse ja hügieeninõuete järgimise tase kogu Kaitseliidus.

Saavutatav pädevus
Kursuslane on võimeline töötama välikokana nii üksi kui meeskonna koosseisus.

Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse, enesemääratlus - ja ettevõtlikkuspädevuse suurenemist.

Sisu ja maht
Ained  Kaugõpe  Lähiõpe
 1. Menüü ja kalkulatsioon 13 -
 2. Väliköök, väliköögi paigutus, toitlustusjääkide ja prügi käitlemine, ladu ja tarvikud. 18 -
 3. Toidu ettevalmistamine, valmistamine ja väljastamine. Tööjaotuse ja transpordi korraldamine. 14 -
 4. Kompleksharjutus - 15
Ained kokku:  45 15
Õppepraktika:  106 akadeemilist tundi
Kursuse kogumaht:  166 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb neljast veebipõhisest õppenädalast ja ühest õppepraktika nädalavahetusest. Veebipõhine õpe viiakse läbi Eesti Kaitseväe kinnises e-õppe portaalis, mis on üles seatud õpihaldussüsteemis Ilias. Kursusele  eelnevalt tuleb kursuslastel läbida ka e-õppes hügieenikursus.
Kursusel lähtutakse andragoogilistest põhimõtetest.
Soovitatav osalejate arv on vahemikus 15-20 inimest.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Ametikoht Naiskodukaitse ringkonna toitlustusgrupi liige
 Kaitseliidu maleva väliköögi meeskonna liige
Formaalharidus Kursuslane on vähemalt keskharidusega.

Eelduskursused 
Naiskodukaitsjast kursuslasel on läbitud NKK BVÕ.
 Kaitseliitlasest kursuslasel on läbitud TSOBKkl ja NKK BVÕ toitlustusmoodul.
 Läbitud toiduhügieeni kursus e-õppes Iliases.
Hoiakud Kursuslane on nõus panustama oma vaba aega organisatsiooni väljaõppel osalejate toitlustamiseks ja on positiivse ellusuhtumisega.
Isikuomadused Kursuslane talub füüsilist koormust, on kiirete liigutuste ja hea koordinatsiooniga. Kursuslane on loov, säästlik ja arenemisvalmis ning õpihimuline.
Lisaeeldused Kursuslane omab kehtivat tervisetõendit toitlustamise alal. Kursuslane on hea füüsisega sh jaksab ja tohib tõsta raskeid asju.

Registreerumine kursusele helen.sangkaitseliit.ee MHK 10DTS2015:
Nimi
Meiliaadress
Telefoninumber
Isikukood
Kas kandidaat on määratud KL struktuuris ametikohale? Kui, jah, siis millisele?

NB! Kursuse lähiõppe nädalavahetusele pääseb, kui toiduhügieeni kursus ja e-õpe on läbitud.

Kursusega seonduv info Mariana MAASIK’ult telefonilt 578 60 454, lühinumber 59669.