kaitseliit.ee ." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru staabiassistendi baaskursusele

21.12.2017
Kandidaadid esitada hiljemalt 27. jaanuariks 2018 e-posti aadressile parnu.personalkaitseliit.ee .
Kandidaadid esitada hiljemalt 27. jaanuariks 2018 e-posti aadressile parnu.personalkaitseliit.ee  , esitades järgnevad andmed:
1. Nimi
2. Liikmeks astumise aeg (aasta)
3. BVÕ, TSOBKkl läbimise (aasta, ringkond/malev)
4. Kontaktandmed (e-maili aadress, telefon)
5. määratud ametikoht SA või SiKa struktuuris
 
Toimumise aeg:
1. nädalavahetus 17.-18. veebruar 2018 Raplamaal Kehtna Kutsehariduskeskuse
tehnikamajas (Staadioni 12, Kehtna)
2. nädalavahetus 10.-11. märts 2018 Raplamaal Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas
(Staadioni 12, Kehtna)
NB! Kohustuslik on osaleda mõlemal nädalavahetusel.
Sihtgrupp
Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevliikmed, kes on määratud või planeeritud määrata
staabiassistendi kohale.
Üldeesmärk
Kursuse läbiviimise tulemusena tekib vajalikul hulgal staabiassistente, kes oma ülesannete
kompetentse täitmisega tagavad sõja- ja rahuajastaapide sujuva funktsioneerimise ja aitavad
seeläbi kaasa riigikaitseliste ülesannete täitmisele.
Saavutatav pädevus
Kursuse läbinu on suuteline täitma staabiassistendi ülesandeid kiiresti muutuvates oludes
sõja- ja rahuaja üksuste ja allüksuste staapide erinevates sektsioonides.
Õpiväljundid
Väljaõppe lõppedes kursuslane:
- mäletab:
• sõjamängus osalejaid;
• staabiassistendi tööülesandeid;
• staabi eri sektsioonide ülesandeid;
• käsu mõistet, tüüpe ja lisasid;
• kaardi elemente;
• enim kasutuselolevaid tingmärke ja taktikalist graafikat;
• milliseid andmeid ei tohi raadioside teel edastada;
• NATO kuuldekoode;
- saab aru:
• Eesti riigikaitse struktuurist ja Kaitsejõudude ülesehitusest ning toimimisest;
• erinevate allüksuste koosseisudest, võimekusest ja eripärast;
• staabi struktuurist ja olemusest;
• staabiassistendi spetsiifilistest ülesannetest erinevates sektsioonides;
• lahingpäeviku täitmisest;
• otsuse vastuvõtmise protsessist;
• staabiassistendi ülesannetest staabikoosolekul;
• staabi toimimisest juhtimispunktidena ja erinevate juhtimispuntide ülesannetest;
• staabiassistendi tööülesannetest;
• käsu sisust ja käsu vormistamise nõuetest;
• ettekannete sisust ja liikumisest ning raportite nõuetekohasest täitmisest;
• protokollimise nõuetest;
• dokumentide nõuetekohasest töötlemisest;
• erinevatest mõõtkavadest ja mõõtkava kasutamisest kauguste mõõtmisel kaardil;
• kuidas lugeda kaardi legendi ning kuidas kujutatakse kaardi reljeefi;
• koordinaatide määramisest ja erinevatest koordinaatidest;
• kompassi sihtotstarbelisest kasutamisest ja kompassi tööpõhimõttest;
• mis on asimuut ja kuidas seda määrata;
• kaardikile ettevalmistamise, kompenseerimise ja arhiveerimise nõuetest;
• tingmärkide komponentidest ja nende kaardile kandmisest;
• NATO kuuldekoodide kasutamisest;
• sideprotseduuridest;
• numbrite edastamisest;
• ratsionaalse raadiokõne põhimõtetest ja info edastamisest;
• erinevate sideliikide olemusest;
- loob tingmärke;
- demonstreerib:
• omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid situatsioonülesannete lahendamisel;
• kaardi kiletamist;
• kuuldavuskontrolli tegemist;
• erinevate sidevahendite kasutamist.
Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1. Riigikaitse struktuur 3 2
2. Staabi olemus ja funktsioonid - 14
3. Lahingdokumentatsioon - 10
4. Töö topograafilise kaardiga 3 8
5. Side 4 4
6. Lõpuharjutus - 16
Ained kokku 10 54
Õppepraktika -
Kursuse kogumaht 64 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kahest lähiõppe nädalavahetustest, millest viimane sisaldab ka
lõpuharjutust ja kaugõppest.
Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevalt ja kahe lähiõppe nädalavahetuste vahel antavate
koduste ülesannete näol.
Kaks lähiõppe nädalavahetust viiakse läbi mitte pikema kui kuuajalise vahega.
Kursusel kasutatakse õppijakeskseid õppemeetodeid. Soovitatav osalejate arv 14-20.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Ametikoht Staabiassistent
Formaalharidus Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Eelduskursused Naiskodukaitse liige on läbinud NKK BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl´i.
Hoiakud Kursuslane on hea pingetaluvusega, kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on
oma töös siseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik. Kursuslane on kiire
reageerimisvõimega.
Kontroll
Tulemuskontroll toimub osakontrollidena tunnikavades ettenähtud korras ja kinnistaval
lõpuharjutusel.
Selleks, et saada kursuse läbimist tõendav tunnistus, tuleb sooritada kaugõppe kodutööd ja
osaleda kahe nädalavahetuse õppetöös.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Naiskodukaitse tunnistus.
Kandidaadid esitada hiljemalt 27. jaanuariks 2018 e-posti aadressile parnu.personalkaitseliit.ee , esitades järgnevad andmed:
1. Nimi
2. Liikmeks astumise aeg (aasta)
3. BVÕ, TSOBKkl läbimise (aasta, ringkond/malev)
4. Kontaktandmed (e-maili aadress, telefon)
5. määratud ametikoht SA või SiKa struktuuris
 
Toimumise aeg:
1. nädalavahetus 17.-18. veebruar 2018 Raplamaal Kehtna Kutsehariduskeskuse
tehnikamajas (Staadioni 12, Kehtna)
2. nädalavahetus 10.-11. märts 2018 Raplamaal Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas
(Staadioni 12, Kehtna)
NB! Kohustuslik on osaleda mõlemal nädalavahetusel.
Sihtgrupp
Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevliikmed, kes on määratud või planeeritud määrata
staabiassistendi kohale.
Üldeesmärk
Kursuse läbiviimise tulemusena tekib vajalikul hulgal staabiassistente, kes oma ülesannete
kompetentse täitmisega tagavad sõja- ja rahuajastaapide sujuva funktsioneerimise ja aitavad
seeläbi kaasa riigikaitseliste ülesannete täitmisele.
Saavutatav pädevus
Kursuse läbinu on suuteline täitma staabiassistendi ülesandeid kiiresti muutuvates oludes
sõja- ja rahuaja üksuste ja allüksuste staapide erinevates sektsioonides.
Õpiväljundid
Väljaõppe lõppedes kursuslane:
- mäletab:
• sõjamängus osalejaid;
• staabiassistendi tööülesandeid;
• staabi eri sektsioonide ülesandeid;
• käsu mõistet, tüüpe ja lisasid;
• kaardi elemente;
• enim kasutuselolevaid tingmärke ja taktikalist graafikat;
• milliseid andmeid ei tohi raadioside teel edastada;
• NATO kuuldekoode;
- saab aru:
• Eesti riigikaitse struktuurist ja Kaitsejõudude ülesehitusest ning toimimisest;
• erinevate allüksuste koosseisudest, võimekusest ja eripärast;
• staabi struktuurist ja olemusest;
• staabiassistendi spetsiifilistest ülesannetest erinevates sektsioonides;
• lahingpäeviku täitmisest;
• otsuse vastuvõtmise protsessist;
• staabiassistendi ülesannetest staabikoosolekul;
• staabi toimimisest juhtimispunktidena ja erinevate juhtimispuntide ülesannetest;
• staabiassistendi tööülesannetest;
• käsu sisust ja käsu vormistamise nõuetest;
• ettekannete sisust ja liikumisest ning raportite nõuetekohasest täitmisest;
• protokollimise nõuetest;
• dokumentide nõuetekohasest töötlemisest;
• erinevatest mõõtkavadest ja mõõtkava kasutamisest kauguste mõõtmisel kaardil;
• kuidas lugeda kaardi legendi ning kuidas kujutatakse kaardi reljeefi;
• koordinaatide määramisest ja erinevatest koordinaatidest;
• kompassi sihtotstarbelisest kasutamisest ja kompassi tööpõhimõttest;
• mis on asimuut ja kuidas seda määrata;
• kaardikile ettevalmistamise, kompenseerimise ja arhiveerimise nõuetest;
• tingmärkide komponentidest ja nende kaardile kandmisest;
• NATO kuuldekoodide kasutamisest;
• sideprotseduuridest;
• numbrite edastamisest;
• ratsionaalse raadiokõne põhimõtetest ja info edastamisest;
• erinevate sideliikide olemusest;
- loob tingmärke;
- demonstreerib:
• omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid situatsioonülesannete lahendamisel;
• kaardi kiletamist;
• kuuldavuskontrolli tegemist;
• erinevate sidevahendite kasutamist.
Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1. Riigikaitse struktuur 3 2
2. Staabi olemus ja funktsioonid - 14
3. Lahingdokumentatsioon - 10
4. Töö topograafilise kaardiga 3 8
5. Side 4 4
6. Lõpuharjutus - 16
Ained kokku 10 54
Õppepraktika -
Kursuse kogumaht 64 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kahest lähiõppe nädalavahetustest, millest viimane sisaldab ka
lõpuharjutust ja kaugõppest.
Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevalt ja kahe lähiõppe nädalavahetuste vahel antavate
koduste ülesannete näol.
Kaks lähiõppe nädalavahetust viiakse läbi mitte pikema kui kuuajalise vahega.
Kursusel kasutatakse õppijakeskseid õppemeetodeid. Soovitatav osalejate arv 14-20.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Ametikoht Staabiassistent
Formaalharidus Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Eelduskursused Naiskodukaitse liige on läbinud NKK BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl´i.
Hoiakud Kursuslane on hea pingetaluvusega, kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on
oma töös siseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik. Kursuslane on kiire
reageerimisvõimega.
Kontroll
Tulemuskontroll toimub osakontrollidena tunnikavades ettenähtud korras ja kinnistaval
lõpuharjutusel.
Selleks, et saada kursuse läbimist tõendav tunnistus, tuleb sooritada kaugõppe kodutööd ja
osaleda kahe nädalavahetuse õppetöös.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Naiskodukaitse tunnistus.