kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru SERE A0 (suvi) kursusele KL koolis

19.02.2018
Kursusele registreerimine 2. aprilliks 2018 helen.sangkaitseliit.ee
SERE  A0 (suvi) kursusele kandidaatide esitamine
 
Kursusele registreerimine 2. aprilliks 2018 helen.sangkaitseliit.ee .
 
Kursus viiakse läbi ajavahemikul:
20.–22.04.2018
Kursuse lõpetamiseks on vaja osaleda ühel nädalavahetusel ja teha iseseisvalt vajalikke ettevalmistusi.
Sihtgrupp
Vabatahtlikud tegevliikmed ja KL tegevväelased, kes kasutavad hajutatud võitlustaktikaid ja, kelle on seetõttu oht sattuda eraldusse:
-           VGr liikmed;
-           luurajad;
-           snaiprid;
-           muude erialade spetsialistid
Üldeesmärk
Kursusega luuakse võimalus omandada lühiajalises eralduses toimetuleku ja improviseeritud  signaalvahendite kasutamise oskused. Pikemas perspektiivis suurendatakse kaitseliitlaste arvu, kellel on oskused tegutseda hajutatult ja naasta väärikalt oma allüksuste juurde.
Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on üleelamise baasoskused: kaitse, asukoht, vesi, toit (KAVT)
Õpiväljundid
Kursuse lõpuks kursuslane:
a)         kasutab eraldusse sattudes oma  sõdurivarustust ja üleelamiskomplekti;
b)         asendab piiratud mahus kaotatud ja purunenud sõdurivarustuse elemente;
c)         oskab säilitada soojust ja ehitada ajutist varjet;
d)         teab kuidas normeerida  pikemaks perioodiks 24h KV kuivtoidupakki;
e)         kasutab signaliseerimiseks improviseeritud meetodeid.
Sisu ja maht
Ained Lähiõpe Iseseisev õpe
Kaitse 10 1
Asukoht 4 1
Vesi 4 1
Toit 4 1
Kokku: 22 4
Kursuse kogumaht: 26 akadeemilist tundi
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursusele võetakse maksimaalselt 80 kursuslast. Kursuse õppetegevuse viivad läbi SERE koolitajakursus III kursuslased, kes sooritavad hinnatava teenistuspraktika.
Kursuse iseseisva õppe juhised edastatakse kursuslastele elektrooniliselt. Kõik info ja allikmaterjalid, mida saab edastada ja õppida kaugõppe teel, siis seda tehakse eesmärgiga kasutada kontaktõppe aega maksimaalselt õppetundide ettevalmistamiseks, nende läbiviimiseks ja tagasisidestamiseks.
Kursuse läbiviimisel eeldatakse, et malevas on kursuslasele kättesaadav SERE koolitaja, kes aitab vajalikku varustust komplekteerida ja annab vajalike juhiseid. Malev peab kursusel osalejale väljastama lisaks sõdurivarustusele, ka  24h KV kuivtoidupaki ja KV üleelamiskomplekti või selle analoogi.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse  kursuse lõpetamist tõendav tunnistus koos selle juurde kuuluva õpiväljundeid kirjeldava tunnistuse lisaga.
Kursuslasele esitatavad nõuded
 
Formaalharidus Vähemalt keskharidus
Eelduskursused TSOBKL või mõni muu analoogne kursus
Hoiakud Motiveeritud õppima, kohusetundlikkus, põhjalikkus, valmisolek individuaalseks tööks.
 
Kursusega seonduv teave Heigo VIJA kontakt: heigo.vijakaitseliit.ee, tel 53 4424 52 .