kaitseliit.ee ." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru parameediku erialakursusele

23.12.2015
Registreerimine MHK 18JAN2016 helen.sangkaitseliit.ee .
Sihtgrupp 
KL ja NKK tegevliikmed, kes on määratud  või planeeritud parameediku ametikohale ja/või tegutsevad esmaabi-/ meditsiini-instruktorina. On varasemalt läbinud sanitari taseme õppe ja/või VGr meditsiini erialakursuse.
Kandideerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1. Parameediku/VGr meediku ametikohale määratud;
2. reservväelane või vabatahtlikult kaitseväekohustuse võtmine;
3. Läbitud sanitaritaseme õpe (5 nv) või VGr meditsiini erialakursus (5 nv)
4. soovitavalt eelnevalt läbitud Nooremallohvitseri baaskursus (NAKkl või NABK), ).
Kui ei ole, siis peab antud kursus lisatama maleva poolt koolitusplaani.
5. NB! vastuvõtukatsete läbimine:
· üldfüüsiline test tulemusele „arvestatud“ (võrdub Kaitseväes läbiviidava üldfüüsilise testiga)
· vestlus
· sanitari taseme oskuste ja teadmiste test (täpsem kirjeldus saadetakse registreerunutele)
Vastuvõtukatsed toimuvad 06.-07. veebruar, algusega kell 12:00 KL Tartu maleva tagala- ja õppekeskuses (Lehola 1, Tartu)
Lõplik edasipääsemine sõltub arvestuse tulemuste koondist tekkinud pingerea alusel.

Katsed toimuvad 2-päevastena: 6.veebruaril üldfüüsiline test; 7.veebruaril sanitari mooduli lõpueksami praktiliste oskuste test(id). 6.veebruaril saavad katsetele osalejad oma käelisi oskusi värskendada.
Ööbimine ja toitlustamine tagatud kohapeal.

Parameediku mooduli ajad  (Tartu maleva õppe-ja tagalakeskuses):
1 nv 18.-20.03.2016
2 nv 15.-17.04.2016
3 nv 13.-15.05.2016
4 nv 10.-12.06.2016
5 nv 08.-10.07.2016
Läbiviimise põhimõtted
Parameediku moodul koosneb 5 õppenädalavahetusest, lisaks õppepraktika 144 h (6*24h) kiirabijaamades. Kohustuslik on osaleda kõigil statsionaarõppe nädalavahetustel!

Kursuse ja katsetega seonduv teave Naiskodukaitse väljaõppe arendusspetsialistilt Kersti Podmošenski´lt (telefon 5308 3352, kerstinaiskodukaitse.ee).