kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Objektikaitse juhi kursusele KL koolis

23.08.2018
Kandidaadid palume esitada hiljemalt 10.09.2018 parnu.personalkaitseliit.ee
Sihtgrupp
Tegemist on kursusega, mis on mõeldud kergejalaväe ja rannikukaitse kompaniide rühma- ja kompanii ülematele,
kes võivavad saada ülesandeks kaitsta ja julgestada nn „hallil ajal“ ja ka sõjaajal objekte, mis peavad oma tegevust jätkama
igasuguses olukorras (sadamad, lennujaamad, veepuhastusjaamad jne). Rõhutan, et kursus EI OLE VALVURI KURSUS.
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Läbitud rühmaülema kursus ja määratud rühmaülema ametikohale, määratud kergejalaväe ja/või rannikukaitse kompanii ülemaks.
Minimaalne: läbitud rühmavanema kursus ja määratud kergejalaväe/rannikukaitse rühmavanema ametikohale.
 
Läbiviimise põhimõtted
Objektikaitse juhi kursus toimub kahel nädalavahetusel (05.-07.10.2018 ja 02.-04.11.2018).
Kursus toimub Hiiumaal, kus meie käsutuses on praktilisteks harjutusteks endine 
NA Suuresadama piirivalve kordon ja kasutame planeerimiseks ka Suuresadamat.
Ööbimine on Lääne maleva Hiiumaa malevkonna hoones välivoodites. Kaasa võtta magamiskott. Toitlustus on catering.
Kursus toimub kui on osalejaid minimaalselt 10. Maksimaalne kursuslaste arv on 20.
Varustus: Välivorm, rakmed, kiiver, magamisvarustus, kaarditasku.
 
Kursusel käsitletakse:
1.         Objekti kaitseplaani koostamine.
-              Üldine objekti julgestamine
-              Kontrollläbilaske režiim
-              Tsiviiltöötajate evakuatsiooni plaan
-              Objekti kaitseplaan ja tegevus  rahutuste, nn roheliste mehikeste ja sõja korral.
2.         Koostöö PPA-ga
3.         Seadusandlus. (ROE)
4.         Praktilised harjutused
 
I nädalavahetuse ajakava:
052000OKT Kogunemine Lääne maleva Hiiumaa malevkonna hoones. Majutus ja toitlustus, sissejuhatav loeng.
060800OKT Loengute algus (hommikusöök ennem loenguid)
061200OKT Lõuna
061300OKT Loengud
061800OKT Õhtusöök
061900OKT Iseseisev/ rühmatöö
070800OKT Rühmatööde presenteerimine, arutelu ja tagasiside (hommikusöök ennem)
071200OKT Lõunasöök- kursuslaste lahkumine.
 
Kursusega seonduv teave Tanel KAPPER (tanel.kapperkaitseliit.ee)