kaitseliit.ee .  " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru objektikaitse juhi kursusele

18.12.2015
2016. aastal viiakse Objektikaitse juhi kursus läbi kahel nädalavahetusel. Kursus toimub:
05.–07.02. ja 01.–03.04.2016. Asukoht Alu, Kaitseliidu kool.

Registreerimine MHK 08JAN2016 helen.sangkaitseliit.ee .
 
Sihtgrupp
Kaitseliidu sisekaitselisi ülesandeid täitvate allüksuste (rühm, kompanii) juhtkond.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslane peab olema:
1) vähemalt keskharidusega;
2) läbinud reservohvitseri või -vanemallohvitseri kursuse;
3) läbinud eriala ja allüksusekursuse;
4) Kaitseliidu tegevliige;
 
Kursuse eesmärk
Allüksuste juhtide täiendkoolituse kaudu tagada Kaitseliidule pandud sõja- ja rahuaja ülesannete efektiivsem täitmine
Õpiväljund
Kursuse raames antakse kursuslasele teadmised ja oskused planeerida ja juhtida rühma ja/või kompanii tegevust objektikaitse ülesannete täitmisel.

Sisu ja maht
Kursuse kogumaht: 40 akadeemilist tundi
Märkused

Kursus viiakse läbi statsionaarõppe vormis. Esimesel nädalavahetusel keskendutakse teoreetilistele ainekäsitlustele ja teisel nädalavahetusel viiakse läbi praktiline väliharjutus.

Statsionaarõpe viiakse läbi õppeklassis ja väljaõpperajatisel.

Kursusel saab osaleda kuni 25 inimest.

Kursusega seonduv teave Kaitseliidu kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor leitnant Silver Koit`ilt telefonil 5400 4932, lühi 59 352