kaitseliit.ee hiljemalt 2. juuliks 2017 .  " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru kompanii tuletoetusohvitseri kursusele (alustaja tase) KL koolis

19.06.2017
Kandidaadid saata helen.sangkaitseliit.ee hiljemalt 2. juuliks 2017 .
 
Ajakava
AEG TEGEVUS
11.-13.08.2017 I kontaktõppe nädalavahetus
25.-27.08.2015 II kontaktõppe nädalavahetus

Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD TEENISTUJAD
SA ametikoht:
1.   Miinipildujarühma ülem;
      2.   Rühmaülem;
3.   Kompaniiülem;
4.   Kompaniiülema abi;
5.   Staabiohvitser;
6.   Kompanii tuletoetusohvitser (pädevuse värskendamiseks, mitte erialaõppeks).
  • Kõik

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on parandada ja ühtlustada Kaitseliidu kompaniitaseme tuletoetuse juhtimise võimet, seeläbi tõsta kompaniide lahinguvõimet ja tagada Kaitseliidu relvastuses olevate tuletoetusvahendite efektiivne kasutamine.

Saavutatav pädevus
Kursuslane saab isikliku kogemuse kaudu arusaama kompanii tuletoetusohvitseri probleemilahendus- ja mõttemudelistest ning valdkonna juhtimise ja koostöö põhimõtetest. Seeläbi kursuslane mõistab oma rolli allüksuse ülemana kaudtule efektiivsel integreerimisel üksuse lahinguplaani ja sünkroniseerimisel üksuse manööverskeemiga, samas tagades kaudtuletoetuse, kui olulise lahingufunktsiooni, jätkusuutlikkuse.

Sisu ja maht
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
1 Tuletoetuse juhtimine jalaväekompanii kaitsvates tegevustes 8 21
2 Tuletoetuse juhtimine jalaväekompanii pealetungivates tegevustes 8 21
Ained kokku: 16 42
õppekava kogumaht: 58 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kaugõppest ja kahest lähiõppe nädalavahetusest. Kursusel õpitakse täitma piiratud mahus (põhilahinguliikides) kompanii tuletoetusohvitseri funktsiooni, lähtudes lahingukompanii ja tema allüksuste funktsioonist ja taktikast.  Esimesel kontaktõppe nädalavahetusel omandatakse vajalikud kompetentsid jalaväekompanii tuletoetuse planeerimiseks, lähtudes lahingutegevuse planeerimise toimingutest (LPT). Teisel kontaktõppe nädalavahetusel harjutatakse kompanii tuletoetuse planeerimist ja läbiviimist kaardi- ja simulatsiooniharjutuste vahendusel. Kaugõpe viiakse läbi enne õppenädalavahetusi probleem- ja situatsioonülesannete kaudu. Kursusel saab osaleda kuni 10 inimest.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalharidus Vähemalt keskharidus, heal tasemel inglisekeele oskus
Eelduskursused ROKKl(R), reserv- või tegevohvitserikursus, soovitatavalt tulejuhi erialakursus
Hoiakud Motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega, valmisolek meeskonnatööks.
Isikuomadused Kohusetundlik, hea pingetaluvus, analüütiline mõtlemine, kiire otsustusvõimega, täpne, hea ja väljendusrikas suhtleja.
  
Kursusega seonduv teave Ivar JANSON’ilt telefonilt 5887 6074 (59078).

Kandidaadid saata helen.sangkaitseliit.ee hiljemalt 2. juuliks 2017 .