Teksti suurus:
A A A

Registreeru JUP1 kursusele KLK`s

10.06.2016
Kandidaadid palun esitada hiljemalt  25. juuli 2016  e-posti aadressile: Merit.Arumaekaitseliit.ee
 
 
Juhtimine praktikas 1 (ülesandekeskne juhtimine) (JUP 1) kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 09.–11.09.2016
 
Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD TEENISTUJAD
• Malevkonna pealik
• Kompaniipealik, pealiku abi
• Rühmapealik, pealiku abi
• Jaopealik
• NAKkl kursuslane
• Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
• Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
• Naiskodukaitse erialagrupi juht
• Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
• Küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige
• Kõik
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
 
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe  Statsionaarõpe
1. Tagasiside - 2
2. Asjatundlikkus ja juhtimine - 3
3. Inimestevaheline koostoimimine -  2
4. Otsuse vastuvõtmise protsess - 3
5. (Juhi)ülesannete lahendamine - 5
6. Kvaliteet ja nõusolek - 3
7. Kontroll kui arendusvahend - 3
8. Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine - 9
Kokku: 30 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted:
Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
 
Kursusel on 24 kohta.
 
Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:
 
Juhtimine praktikas 2 (inimesele orienteeritud juhtimine, JUP 2)
NAKkl
 
Kursuslasele esitatavad nõuded:
Kursuslasel on keskharidus (sh. omandamisel).
Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.
Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
 
Kursusele arvamise valiku alused:
 
Eelisjärjekorras võetakse kursuseleNAKkl kursusel osalejad.
Sellele järgnevateks kriteeriumideks on:
·          Malevaline ja organisatsiooniline tasakaal
·          Sooline tasakaal
 
Järgnevad JUP1 kursused:
18.11-20.11.2016
 
Kursusega seonduv teave Kaisa ALBERT'ilt telefonilt 53834492 või kirja teel kaisa.albertkaitseliit.ee.