kaitseliit.ee ." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru JUP 2 kursusele KLKs

13.08.2015
Juhtimine praktikas 2  (JUP 2) kursus toimub Kaitseliidu koolis 25.09-27.09.2015.

Registreerimine MHK 251200AUG2015 maleva personalispetsialisti juures helen.sangkaitseliit.ee .
Sihtgrupp
 VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
  • Malevkonna pealik
  • Kompaniipealik, pealiku abi
  • Rühmapealik, pealiku abi
  • Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
  • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
  • Naiskodukaitse erialagrupi juht
  • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
  • küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige
 
  • Kõik
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena on Kaitseliidul kompetentsemad juhid, kes lähtudes inimesekeskset juhtimisest aitavad teadlikult kaasa organisatsioonile pandud ülesannete täitmisele.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
Kursuslased saavad isikliku tööpanuse kaudu sügavama arusaamise järgnevatest tegevustest:
   • koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
   • probleemilahendusmudeli rakendamine;
   • mediatsiooni ehk konflikti lahendamise juhtimine;
   • arenguvestluse ettevalmistamine ja läbiviimine;
   • meeskonnarollide osatähtsuse mõistmine efektiivses meeskonnatöös.
 
Sisu ja maht
Teemad  Kaugõpe  Statsionaarõpe
 1.  Inimesekeskse juhtimise tegevused  -  19
 2.  Juhtimisülesannete järgne analüüs  -  11
 Kokku:  30 akadeemilist tundi
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursus toimub statsionaarõppena kolmel tööpäeval või ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslane omab soovituslikult vähemalt jaosuuruse üksuse juhtimise kogemust.
Kursuslane on läbinud kursuse Juhtimine praktikas 1.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.