Teksti suurus:
A A A

Registreeru Juhtimiskursus II Kaitseliidu koolis

04.08.2017
Juhtimiskursusele II (28.09-01.10.2017) kandidaatide esitamine parnu.personalkaitseliit.ee  hiljemalt 28.augustiks 2017.
 
Juhtimiskursus II (JUHT II) toimub  Kaitseliidu koolis 28.09.–01.10.2017. aastal.
 
Kursuse sihtgrupp
Kaitseliidu teenistujad ja vabatahtlikud juhid, kes juhivad vähemalt rühma suurust üksust.
Läbiviimise põhimõtted
Juhtimiskursus II kestab neli päeva. Soovituslik kursuslaste arv on 14-21. Läbiviimise aluseks on metoodiline juhend.
Enamus õppetööst toimub 7-liikmelistes gruppides, kus lahendatakse kursuslaste poolt tõstatatud probleeme kasutades probleemilahendusmudelit. Iga grupiliige saab võimaluse juhtida gruppi vähemalt ühel korral. Ülesannete järgselt analüüsitakse saadud juhtimise ja meeskonnatöö kogemust. Teooriat käsitletakse pleenumil.
Ainekursusel järgitakse kogemusõppe põhimõtteid ja kasutatakse õppijakeskseid meetodeid. Ainekursuse ülesehitus ergutab kursuslasi võtma initsiatiivi, tegutsema süsteemselt ja oma
Õpiväljundid
Kursuslane arendab isikliku tööpanuse kaudu vilumust järgnevas:
•             probleemi analüüs ja arenduskoosoleku ülesande sõnastamine;
•             arenduskoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine;
•             probleemilahendusmudeli rakendamine;
•             otsuse vastuvõtmine ja tegevusplaani koostamine;
•             koosoleku kontrolli (tulemus-toimingud-õhkkond) läbiviimine;
•                kovisiooni (erialaspetsialistide vastastikuse nõustamise meetodi) rakendamine.
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe Statsionaarõpe
Klassiõpe Väliharjutus
  1.            Probleemilahendusmeetodite elemendid ja nende rakendamine 41
  2.            Juhtimisülesannete järgne analüüs 9
Kokku: 50 akadeemilist tundi
Kontroll
Õpiväljundi täitmist kontrollitakse pleenumitel ülesannete lahenduste ettekannete ja arutelude käigus. Grupid analüüsivad ülesannete täitmise järgselt oma sooritust, selgitades välja nii arenguvõimalused efektiivsema meeskonnana toimimiseks kui ka saavutatud positiivsed tulemused õpiväljundi suhtes.
Kursusega seonduv teave Heiki ARIKE'selt telefonilt 501 4242 (lühinr 59 366) või kirja teel heiki.arikekaitseliit.ee