kaitseliit.ee või tlf 7179507." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Instruktorikursusele KLKs

04.08.2015
Instruktorikursus toimub Kaitseliidu koolis 18.–20.09 ja 02.–04.10.2015.
 
Registreerimine MHK 121200AUG maleva personalispetsialisti juures merit.arumaekaitseliit.ee või tlf 7179507.
Sihtgrupp
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid,  Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.
Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.
Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1  Õppeesmärk 1 1
2  Tunni struktuur 1 1
3  Tundide kavandamine 5 15
4  Õpitulemuste hindamine ja mõõtmine 1 4
5  Õppemeetodid 1 3
6  Õpetamise põhimõtted 1 1
7  Õppetundide läbiviimine ja refleksioon - 30
Ained kokku: 10 55
Kursuse kogumaht:   65 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kahest nädalavahetusest (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 1730 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 1600) koosnevast lähiõppest ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannete näol.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalhariduslikud Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Erialased Tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist.
Hoiakulised Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega.
Isiksuslikud Kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.