kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Instruktorikursusele KL koolis

11.10.2018
Kandidaadid palume esitada hiljemalt 17.10.2018 parnu.personalkaitseliit.ee
Instruktorikursus toimub Kaitseliidu koolis 16.-18.11 ja 30.11.-02.12.2018.
 
Sihtgrupp
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid, Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.
Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.
 
Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1 Probleemipõhisus ja Õpetamise põhimõtted 2 1
2 Õppetunni eesmärk 1 1
3 Õppetunni struktuur 1 1
4 Õppemeetodid 1 4
5 Õpitulemuste hindamine ja mõõtmine (analüüs) 1 1
6 Tundide kavandamine 8 12
7 Õppetundide läbiviimine ja refleksioon - 25
Ained kokku: 14 46
Kursuse kogumaht: 60 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kaugõppest ja kahel nädalavahetusel toimuvast lähiõppest (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 17.30 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 17.30).
 
Lähiõppele eelnev kaugõpe viiakse läbi elektrooniliselt ILIASe keskkonnas. Kaugõpe on kursuse osa, mille tähtajaks mitteläbimine välistab lähiõppele pääsemise.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalhariduslikud Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Erialased Tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist.
Hoiakulised Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega.
Isiksuslikud Kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.
 
Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele
kooli poolt korraldatavatele kursustele:
·          Laskeinstruktorikursus 1 ja 2;
·          Instruktorikursus 2;
·          Instruktor-treeneri kursus;
·          Väljaõppe tehnoloogia kursus;
·          Reservohvitseri kursus (kompaniiülem);
·          Reservohvitseri kursus (rühmaülem);
·          Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel);
·          Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem);
·          Hindaja kursus Kaitseliidus;
·          Välivahekohtuniku kursus Kaitseliidus.
 
Naiskodukaitse poolt korraldatavatele kursustele:
·          Organisatsiooniõpetuse instruktori kursus;
·          Esmaabi instruktori kursus;
·          Toitlustusinstruktori kursus.
 
Kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus.
Kursusel on 25 õppekohta.
 
Kursusega seonduv teave: Alar OLUP telefonilt 5326 8330 (59365).