kaitseliit.ee . Kursusele registreerimine  " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru instruktorikursusele KL koolis

11.01.2018
Kandidaadid palun esitada MHK 06.02.2018 täidetud tabeli (manuses) kujul e-posti aadressile merit.arumaekaitseliit.ee .

Kursusele registreerimine
 
Kandidaadid palun esitada MHK 06.02.2018 täidetud tabeli (manuses) kujul e-posti aadressile merit.arumaekaitseliit.ee .
 
Instruktorikursus toimub Kaitseliidu koolis 09.-11.03 ja 23.-25.03.2018.
 
Sihtgrupp
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid,  Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.
Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.
Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1 Õpetamise põhimõtted 1 1
2 Õppeeesmärk 1 1
3 Tunni struktuur 0,5 1
4 Õppemeetodid 1 3
5 Õpitulemuste hindamine ja mõõtmine 0,5 1
6 Tundide kavandamine 12 14
7 Õppetundide läbiviimine ja refleksioon - 25
Ained kokku: 16 46
Kursuse kogumaht:   62 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kahest nädalavahetusest (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 1730 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 1730) koosnevast lähiõppest ja kaugõppest.
 
Lähikursusele eelnev kaugõpe viiakse läbi elektrooniliselt ILIASe keskkonnas. Kaugõpe on kursuse osa, mille tähtajaks mitteläbimisel lähiõppele ei pääse.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalhariduslikud Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Erialased Tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist.
Hoiakulised Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega.
Isiksuslikud Kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.
 
Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele
kooli poolt korraldatavatele kursustele:
 • Laskeinstruktorikursus 1 ja 2;
 • Instruktorikursus 2;
 • Instruktori treeneri kursus;
 • Väljaõppe tehnoloogia kursus;
 • Reservohvitseri kursus (kompaniiülem);
 • Reservohvitseri kursus (rühmaülem);
 • Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel);
 • Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem);
 • Hindaja kursus Kaitseliidus;
 • Välivahekohtuniku kursus Kaitseliidus.
 •  
  Naiskodukaitse poolt korraldatavatele kursustele:
 • Organisatsiooniõpetuse instruktori kursus;
 • Esmaabi instruktori kursus;
 • Toitlustusinstruktori kursus.
   
  Kursus toimub Alus.
  Kursusel on 25 õppekohta.
   
  Kursusega seonduv teave: Aet KALA telefonilt 5326 8330 (59365) kuni 31.01.2018, edasi Sander KIVILOO 5809 1347 (59059).