kaitseliit.ee " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Instruktor 2 (drill) kursusele Kirna õppekeskuses

10.04.2017
Registreerumine MHK 09MAY2017 merit.arumaekaitseliit.ee
Ajavahemikul 16.–18.06.2017 viiakse Kirna õppekeskuses läbi Instruktorikursus 2 (drill).

Sihtgrupp
Vabatahtlikud Teenistujad
Jaopealik, rühmapealiku abi, rühmapealik, kompaniipealik, malevkonnapealik Maleva nooreminstruktor, instruktor

Saavutatav pädevus
Kursuse läbinu rakendab lahingdrillide õpetamisel nelja astmelist mudelit (teooriatund, harjutus maastikumudelil/skeemil, harjutus lühendatud vahedel („käi ja räägi“), väliharjutus).

Sisu ja maht
Ained                                                  Kaugõpe                 Statsionaarõpe
Instruktorikursus 2 (drill)            Vastavalt vajadusele               23
Kursuse kogumaht: 23 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursuse läbiviimisel lähtutakse täiskasvanuõppe põhimõtetest (õppevestlus, drill, grupitöö, situatsiooniõpe).
Kursus viiakse läbi kahe päeva jooksul.
Kursuse suurus on kuni 10 kursuslast.
Tutvustatakse lahingdrillide õpetamise mudelit, mille lõppedes valmistavad kursuslased ette õpilasharjutused, lähtudes mudelist. Õpilasharjutused viiakse läbi kursuslaste poolt üksteisele. Rõhku pööratakse tunni eesmärgistamisele/lõpptulemile ning nendel püsimisele õpilasharjutuste ja tagasisidestamise jooksul.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Ametikoht: Jaopealik, rühmapealiku abi, rühmapealik, kompaniipealik, malevkonnapealik
Formaalharidus Keskharidus

Eelduskursused 
Kohustuslikud: vastav tasemekursus KLK`s või Kaitseväes, Instruktorikursus koolis.
Soovituslikud: Juhtimine praktikas 1 ja 2.

Hoiakud 
Motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega, valmisolek meeskonnatööks

Kursusega seonduv teave kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor leitnant Silver KOIT’ilt telefonil 5400 4932, lühi 59 352.

Registreerumine MHK 09MAY2017 merit.arumaekaitseliit.ee