Teksti suurus:
A A A

Registreeru INSTR kursusele KLK`s

10.06.2016
Kandidaadid palun esitada hiljemalt 28. juuli 2016 e-posti aadressile: Merit.Arumaekaitseliit.ee
 
 
Instruktorikursus toimub Kaitseliidu koolis 16.-18.09 ja 30.09-02.10.2016.
 
Sihtgrupp
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid,  Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.
Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.
Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1 Õppeesmärk 1 1
2 Tunni struktuur 1 1
3 Tundide kavandamine 5 15
4 Õpitulemuste hindamine ja mõõtmine 1 4
5 Õppemeetodid 1 3
6 Õpetamise põhimõtted 1 1
7 Õppetundide läbiviimine ja refleksioon - 30
Ained kokku: 10 55
Kursuse kogumaht:   65 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kahest nädalavahetusest (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 1730 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 1730) koosnevast lähiõppest ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannete näol.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalhariduslikud Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Erialased Tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist.
Hoiakulised Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega.
Isiksuslikud Kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.
 
Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele
kooli poolt korraldatavatele kursustele:
 • Laskeinstruktorikursus 1 ja 2;
 • Instruktorikursus 2;
 • Instruktori treeneri kursus;
 • Väljaõppe tehnoloogia kursus;
 • Reservohvitseri kursus (kompaniiülem);
 • Reservohvitseri kursus (rühmaülem);
 • Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel);
 • Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem);
 • Hindaja kursus Kaitseliidus;
 • Välivahekohtuniku kursus Kaitseliidus.
 •  
  Naiskodukaitse poolt korraldatavatele kursustele:
 • Organisatsiooniõpetuse instruktori kursus;
 • Esmaabi instruktori kursus.
   
  Kursusega seonduv teave: Aet KALA telefonilt 5326 8330 (59365).