kaitseliit.ee." />
Teksti suurus:
A A A

Registreerimine parameedikute täiendõppele

01.09.2020
Alanud on registreerimine parameedikute täiendõppele. Kursuse eesmärk on Kaitseliidu  parameediku väljaõppega meedikute teoreetiliste ja praktiliste teadmiste värskendamine ja täiendamine. Kursusel omandatud teadmised on abiks ka tsiviilstruktuuride abistamisel  suurõnnetuste ja katastroofide korral.

Kursusega seonduvad küsimused ning kursusele registreerumine e-posti teel kaido.tamm1kaitseliit.ee.
Kursus toimub 3. kuni 4. oktoobrini Pärnumaa maleva Tallinna mnt 49a ruumides.

03.10.2020  kell 9.00-18.00
04.10.2020  kell 9.00-16.00

Kursus lõpeb kirjaliku (test) ja praktilise eksamiga. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine loengutes ja praktikumides.

Kursuse eduka läbimise tulemusena oskab õppur osutada rahu- ja sõjaajal üksuses esmaabi ning on valmis vajadusel toetama ja korraldama rahu- ja sõjaajal üksuse meditsiinilist teenindust oma pädevuse piirides. 

Eeldused
  • Formaalharidus: Keskharidus.
  • Eelduskursused: Kaitseliidu parameedik on läbinud Sõduri baaskursuse (TSOBKkl või SBK) ning Parameediku erialakursuse KL-s (PEKkl) või Rühmaparameediku erialakursuse (RPEKkl või RPEK) ning soovitavalt Nooremallohvitseri baaskursuse (NAKkl või NABK). Oskustaseme säilitamiseks on vähemalt üks kord aastas läbinud täiendkoolituse meditsiini eriala valdkonnas ning osalenud õppusel parameediku ülesannetes.
  • Isikuomadused: Kohusetundlik, kõrge pingetaluvusega, empaatiavõimeline,  otsustus- ja vastutusvõimeline, hea suhtlemis- ja eneseanalüüsioskusega. On vaimselt ja füüsiliselt terve.

Kursusel käsitletavad teemad
  • Taaselustamine vastavalt ACLS algoritmile.
  • Vabade hingamisteede tagamine (oro- ja nasofarüngeaaltoru, kõritoru paigaldamine. Intubatsiooni ja krikotüretoomia assisteerimine).
  • Lahtise ja pingelise õhkrinna käsitlus.
  • Traumahaige käsitlus, TCCC põhimõtted.
  • Verejooksude sulgemine ja haavade sidumine.
 
Kaido Tamm
KL Pärnumaa malev
LäMKR meditsiinispetsialist
+372 53326921