Teksti suurus:
A A A

Registreerimine Laskur-sanitari eriala kursusele (LSEK2020)

22.10.2019
Laskur-sanitari eriala kursuse eesmärk on koolitada Kaitseliidu  jaotasandi meedikuid ja viia teadmised vastavusse ametikohast tulenevate nõuetega. Erialased oskused tagavad üksuste võitlusvõime nii rahu- kui sõjaajal võimaldades isikkoosseisule pädeva esmaabi. Kursusel omandatud teadmised on abiks ka tsiviilstruktuuride abistamisel  suurõnnetuste ja katastroofide korral. 
Kursusega seonduvad küsimused ning kursusele registreerumine e-posti aadresil kait.kosenkraniuskaitseliit.ee MHK 30.11.2019 kell 12.00 (seejärel läheb registreerimine lukku ja registreerunutele saadetakse meilile esimese mooduliga seonduv info).

Registreerimisel märkida ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress.


Sihtgrupp:

NKK ja KL tegevliikmed, kes on määratud või planeeritud jaotasandi meediku ametikohale.

Kandideerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
 • Jaotasandi meediku ametikoht või vastav planeering;
 • keskharidus;
 • läbitud SBK/SOK (sõdurioskuste kursus).
NB! Laskur-sanitaril on esmase reageeriva meedikuna vaja füüsilist vastupidavust. Läbipõetud traumade jms piiravate faktorite puhul veendu, et need kursuse käigus ning hiljem ametikohal teadmisi-oskusi rakendades piirama ei hakka.

Toimumiskoht:

Kursus LSEK2020 toimub moodulitena Tallinna maantee 49a, Pärnu linn (klassitunnid siseruumides, praktika maastikul).

Toimumisaeg:
 • 1. moodul  06.-08. detsember 2019.a.
 • 2. moodul  11.-12. jaanuar 2020.a.
 • 3. moodul  01.-02. veebruar 2020.a.
 • 4. moodul  14.-15. märts 2020.a.
 • 5. moodul  04.-05. aprill 2020.a.
 • 6. moodul  25.-26. aprill 2020.a.
Kursusel on vahetestid ning lõpeb kirjaliku testi ja praktilise eksamiga. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine loengutes, väliharjutusel ja praktikumides ning vahetestide positiivne sooritamine. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetamisel:
 • osutab rahu- ja sõjaajal üksuses esmaabi;
 • toetab ja vajadusel korraldab rahu- ja sõjaajal üksuse meditsiinilist teenindamist oma  pädevuse piirides.
Kursusel käsitletavad teemad:
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia;
 • laskur-sanitari/ jaomeediku kohustused, pädevus ja ülesanded;
 • meditsiinieetika alused, sõjaõigus;
 • Kaitseväe ja Kaitseliidu meditsiiniteenistuse struktuur ja ülesanded;
 • välihügieen, aseptika, antiseptika;
 • patsiendi uurimisel teostatavad protseduurid ja patsiendi esmane käsitlus;
 • traumahaige käsitlus, TCCC põhimõtted;
 • elustamine: elustamise baasoskused;
 • psühhosotsiaalne esmaabi, lahingstress;
 • meditsiiniline dokumentatsioon.

LäMKR meditsiinispetsialist Kait Kosenkranius
Tel 717 9537