kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeri ennast JUP1 kursusele

20.07.2016
Kandidaadid palun esitada hiljemalt  25. juuli 2016  e-posti aadressile: Merit.Arumaekaitseliit.ee
Juhtimine praktikas 1 (ülesandekeskne juhtimine) (JUP 1) kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 09.–11.09.2016
 
Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD
• Malevkonna pealik
• Kompaniipealik, pealiku abi
• Rühmapealik, pealiku abi
• Jaopealik
• NAKkl kursuslane
• Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
• Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
• Naiskodukaitse erialagrupi juht
• Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
• Küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige
TEENISTUJAD
• Kõik
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
 
Sisu ja maht

Teemad
Tagasiside   2 akadeemilist tundi
Asjatundlikkus ja juhtimine   3 akadeemilist tundi
Inimestevaheline koostoimimine   2 akadeemilist tundi
Otsuse vastuvõtmise protsess   3 akadeemilist tundi
(Juhi)ülesannete lahendamine   5 akadeemilist tundi
Kvaliteet ja nõusolek   3 akadeemilist tundi
Kontroll kui arendusvahend   3 akadeemilist tundi
Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine   9 akadeemilist tundi

Kokku: statsionaarõpe 30 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.

Kursusel on 24 kohta.
 
Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:
 
Juhtimine praktikas 2 (inimesele orienteeritud juhtimine, JUP 2)
NAKkl
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslasel on keskharidus (sh. omandamisel).
Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
 
Kursusele arvamise valiku alused
Eelisjärjekorras võetakse kursuseleNAKkl kursusel osalejad.
Sellele järgnevateks kriteeriumideks on:
·          Malevaline ja organisatsiooniline tasakaal
·          Sooline tasakaal
 
Järgnevad JUP1 kursused: 18.11-20.11.2016
 
Kursusega seonduv teave Kaisa ALBERT'ilt telefonilt 53834492 või kirja teel kaisa.albertkaitseliit.ee.