kaitseliit.ee " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeri ennast instruktori kursusele

20.07.2016
Kandidaadid palun esitada hiljemalt  28. juuli 2016  e-posti aadressile: Merit.Arumaekaitseliit.ee
Instruktorikursus toimub Kaitseliidu koolis 16.-18.09 ja 30.09-02.10.2016.
 
Sihtgrupp
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid,  Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.

Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.

Sisu ja maht

Ained
Õppeesmärk   kaugõpe 1   lähiõpe 1
Tunni struktuur   kaugõpe 1   lähiõpe 1
Tundide kavandamine   kaugõpe 5   lähiõpe 15
Õpitulemuste hindamine ja mõõtmine   kaugõpe 1   lähiõpe 4
Õppemeetodid   kaugõpe 1   lähiõpe 3
Õpetamise põhimõtted   kaugõpe 1   lähiõpe 1
Õppetundide läbiviimine ja refleksioon   kaugõpe -   lähiõpe 30

Ained kokku: kaugõpe 10, lähiõpe 55.
Kursuse kogumaht: 65 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kahest nädalavahetusest (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 1730 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 1730) koosnevast lähiõppest ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannete näol.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist.
Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega.
Kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.
 
Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele

kooli poolt korraldatavatele kursustele:
Laskeinstruktorikursus 1 ja 2;
Instruktorikursus 2;
Instruktori treeneri kursus;
Väljaõppe tehnoloogia kursus;
Reservohvitseri kursus (kompaniiülem);
Reservohvitseri kursus (rühmaülem);
Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel);
Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem);
Hindaja kursus Kaitseliidus;
Välivahekohtuniku kursus Kaitseliidus.
 
Naiskodukaitse poolt korraldatavatele kursustele:
Organisatsiooniõpetuse instruktori kursus;
Esmaabi instruktori kursus.
 
Kursusega seonduv teave: Aet KALA telefonilt 5326 8330 (59365).