Teksti suurus:
A A A

Pärnumaa malev

Kaitseliidu Pärnumaa malev on Kaitseliidu territoriaalne üksus, mis tegutseb Pärnu maakonnas.

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.

Kaitseliit on 1918. aasta 11. novembril riigikaitseorganisatsioonina loodud Kaitseliidu õigusjärglane. Kaitseliit on avalik-õiguslik juriidiline isik. Kaitseliit on erakonnaväline organisatsioon. Erakondade ja muude poliitiliste ühenduste ning nende esindajate poliitiline tegevus Kaitseliidus on keelatud.

Meie eesmärk on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Pärnumaa malev koosneb neljast malevkonnast:
KIKEPERA malevkond
KORBE malevkond
PÄRNU malevkond
SOONTAGANA malevkond

Pärnumaa maleva pealik on kolonelleitnant Raigo Paimla.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva lipu kuldsel lipukangal on must käpprist, mille keskel on Pärnumaa vapp. Vardapoolses ülemises nurgas asetseb Kaitseliidu embleem. Lipu mõlemad küljed on ühesugused. Lipukangast, mille suurus on 105×120 cm, ääristavad kuldsed narmad pikkusega 7 cm. Vardaehiseks on kuldne odaots, millesse on lõigatud riigivapi lõvid.Sõjajärgsed Pärnumaa Maleva pealikud:
Lembit Mägedi
Hannes Toomsalu
Peeter Müürsoo
Tiit Tammela
Kalle Ojaste
Erik Reinhold
Mehis Born
Tõnu Miil
Rasmus Lippur