Teksti suurus:
A A A

Pärnumaa malevat hakkab juhtima major Kristian Kivimäe

04.01.2018
Neli aastat Pärnumaa malevat juhtinud kolonelleitnant Tõnu Miil annab 5. jaanuaril kell 13.00 Pärnu raekoja saalis maleva lipu üle major Kristian Kivimäele, kes hakkab staabiülemana täitma malevapealiku kohuseid. 
Juhtimise üleandmistseremoonial esinevad sõnavõttudega Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, kolonelleitnant Tõnu Miil ning major Kristian Kivimäe. Üritusele on kutsutud kogu maleva palgaline koosseis, malevkondade pealikud, vabatahtlikud kaitseliitlased ja maleva koostööpartnerid.
 
Major Kristian Kivimäe on Pärnumaa malevas vabatahtliku kaitseliitlasena tegev alates 1995. aastast ning pikaajalise maleva liikmena on kandnud edasi malevasiseseid traditsioone.
 
Major Kivimäe kaitseväelase karjäär algas ajateenistusega Viru pataljonis 1992. aastal ja jätkus üleajateenijana Kalevi Üksikjalaväepataljonis. Kaitseliidu Pärnumaa malevasse asus ta teenistusse aastal 2006 instruktorina ning aastal 2008 väljaõppeülemana. Seoses teenistusliku vajadusega määrati major Kivimäe 2011. aastal Saaremaa maleva staabiülemaks. Alates 2014. aastast on ta Pärnumaa maleva staabiülem. Möödunud aastal viibis ta veebruarist kuni augustini välismissioonil Malis. Lisaks pälvis ta „Aasta ohvitser 2017“ konkursil ergutuspreemia.
 
Kolonelleitnant Tõnu Miil jätkab teenistust kaitseväes õpingutega Balti Kaitsekolledžis.

Foto: Karri Kaas