kaitseliit.ee. Teistest malevatest/kaitseväe üksustest õppusel osaleda soovijatele kehtib põhimõte; „ kes ees see õppusel“. Kohtade täitumisel teavitatakse hiljem registreerujaid e-posti teel. Õppusel osalejate nimekiri avaldatakse maleva kodu lehel 01.10.2013. 4. Kordineerivad juhised Õppuse käsk pannakse üles maleva kodulehele MHK 16.09.2013. Õppusele lubatud jagude piirarvu täitumisel pannakse vastav informatsioon üles maleva kodulehele." />
Teksti suurus:
A A A

PÄRNUMAA MALEVA JAO KONTROLLÕPPUS "SOOKOLL 2013"

19.06.2013
Õppuse toimumise aeg: 05.-06. oktoober 2013.
Toimumise koht: Pärnumaal Varbla, Tõstamaa ja Audru valla territooriumil.

1. Õppuse kontseptsioon
Jagu peab suutma ajalise piiranguga liikuda - ja orienteeruda maastikul päeval ja öösel. Vältima kontakti vastasega ja täitma erineva raskusastmega lahingülesandeid. Õppuse kestvus ca 30 h.
2. Õppusel osalejad
Õppus „SOOKOLL“ viiakse läbi Pärnumaa maleva allüksustele. Iga maleva malevkond peab välja panema vähemalt ühe jao. Õppusele on lubatud osalema 4 jagu teistest malevatest ja kaitseväe üksustest.
Jao suurus 9 meest/naist + 1 jao tugi isik.
Maksimaalselt saab õppusel osaleda kuni 10 jagu.
3. Õppusele registreerimine
Õppusele saab registreeruda kuni 30.09.2013 kella 12.00 nimeliselt e-posti aadressil aleksei.vistunovkaitseliit.ee.
Teistest malevatest/kaitseväe üksustest õppusel osaleda soovijatele kehtib põhimõte; „ kes ees see õppusel“. Kohtade täitumisel teavitatakse hiljem registreerujaid e-posti teel. Õppusel osalejate nimekiri avaldatakse maleva kodu lehel 01.10.2013.
4. Kordineerivad juhised
Õppuse käsk pannakse üles maleva kodulehele MHK 16.09.2013.
Õppusele lubatud jagude piirarvu täitumisel pannakse vastav informatsioon üles maleva kodulehele.