Teksti suurus:
A A A

Pärnumaa malev sai omale auliikmed

23.08.2021
Juuli lõpus toimunud Pärnumaa maleva esindajatekogu koosolekul sai malev omale 3 uut auliiget. Kolonelleitnant Raivo Lumiste, nooremleitnant Tarvi Markson ja nooremleitnant Raul Peetson valiti 30. juulil aset leidnud koosolekul ühehäälselt maleva auliikmeteks. Vestlesime antud teemal Pärnumaa maleva pealiku kolonelleitnant Tõnu Miiliga.
Mida tähendab maleva auliikmeks olemine ja mis selle tiitliga kaasneb?
 
Ega see nii väga tiitel olegi. Pigem ikka tunnustus selle eest, mida on tehtud maleva ja Kaitseliidu heaks. Auliikmelt oodatakse eeskujuks olemist maleva kamraadidele ning maleva liikmete motiveerimist, sest jõu Kaitseliidule annavad motiveeritud ja teotahtelised vabatahtlikud.
 
Kas maleval on ka varasemast auliikmeid?
 
Pärnumaa maleval oli kuni 2014. aasta jaanuarini auliige, kelleks oli erukapten Harald Nugiseks. Peale legendaarse sõjamehe siitilmast lahkumist ei ole maleval auliiget olnud. Seega oli kohane see lünk täita uute malevast välja kasvanud meestega.
 
Kolonelleitnant Raivo Lumiste, nooremleitnant Tarvi Markson ja nooremleitnant Raul Peetson on pikaaegsed ja aktiivsed Pärnumaa maleva tegevliikmed, millised ootused on malevapealikul meestele uues rollis ehk uutele auliikmetele?
 
Loomulikult ma loodan, et nad jätkavad sama pühendunult Kaitseliidu tegevuses osalemist ning on jätkuvalt eeskujuks kaasvõitlejatele. Samuti on oluline nende roll nõuandjatena. Kahtlemata on tegemist tarkade meestega, kelle nõu vajab ka malevapealik.

_______________________________________________


Kolonelleitnant Raivo Lumiste on Kaitseliidu Pärnumaa maleva liige alates 1992. aastast. Samal aastal alustas ta oma teenistust Eesti kaitseväes Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis. Juba järgmisel aastal liikus ta edasi Pärnu üksik-jalaväepataljoni, tõustes 97. aasta suveks Pärnu üksik-jalaväepataljoni ülemaks. Peale Pärnu üksik-jalaväepataljoni ülema ametikohalt lahkumist on Lumiste teeninud Kaitsejõudude Peastaabis, Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis, Balti pataljonis ja 1. jalaväebrigaadis kõrgetel ametikohtadel. 2006. aastal asus Raivo Lumiste juhtima Kaitseliitu. Kolonelleitnant Raivo Lumiste oli Kaitseliidu ülem kuni 2012. aastani. Tema teenistust kaitseväes ja Kaitseliidus on hinnatud mitmete kõrgete tunnustustega. Raivo Lumistele on annetatud ka Kaitseliidu kõrgeim aumärk ehk Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärk.

Nooremleitnant Tarvi Markson astus Kaitseliitu 1994. aastal. Ta on olnud vabatahtlik rühmaülem ja juhtinud kahte malevkonda. Pärnu malevkonna arendamisse panustas Markson käesoleva aasta suveni. Täna on ta Pärnu malevkonna juhatuse liige, Pärnumaa maleva juhatuse liige ja ka Kaitseliidu keskkogu delegaat. Nooremleitnant Tarvi Marksoni vabatahtliku panust Pärnumaa maleva, Soontagana malevkonna ja Pärnu malevkonna tegevusse on hinnatud Kaitseliidu Pärnumaa maleva Soontagana malevkonna ja Pärnumaa maleva teenetemärkidega ning Kaitseliidu teenetemedaliga. 2019. aastal annetati Tarvi Marksonile Kaitseliidu Valgeristi III klassi aumärk.

Nooremleitnant Raul Peetson liitus Pärnumaa malevaga 1998. aastal. Sellest ajast on ta aktiivselt osalenud Kaitseliidu tegevuses. Aastaid on Peetson kaasa löönud erinevatel sõjalis-sportlikel võistlustel nagu Utria, Erna retk, Põrgupõhja retk, Valege Laev ja teised. Kuni 2008. aastani juhtis ta Kikepera malevkonda ning peale Korbe malevkonna moodustamist sai temast esimene Korbe malevkonna pealik. 2021. aasta suvel andis Peetson Korbe malevkonna juhtimise üle uuele pealikule ja hetkel kuulub ta Korbe malevkonna ja Pärnumaa maleva juhatusse. Korbe malevkonda panustab ta lisaks olles malevkonna pealiku abi. Nooremleitnant Raul Peetson on välja teeninud Soontagana ja Korbe malevkondade teenetemärgid ning Kaitseliidu teenetemedali. 2014. aastal annetati Peetsonile Kaitseliidu Valgeristi III klassi aumärk.


Pildil Tarvi Markson (Foto: Karmen Vesselov), Raivo Lumiste (Foto: Andres Putting) ja Raul Peetson (Foto: Karri Kaas).