Teksti suurus:
A A A

Nädalavahetusel möllab Lääne-Eestis Orkaan

02.12.2021
Kaitseliidu Lääne maakaitseringkond ühes liitlaste ja partneritega viib 3. kuni 5. detsembrini läbi õppuse Orkaan XV. Orkaan on Pärnumaa, Saaremaa ja Lääne malevat ühendav iga-aastane õppus, kus kolm Lääne maakaitseringkonda kuuluvat malevat harjutavad neljas maakonnas allüksuste koostööd. Harjutatakse maakaitseliste ülesannete täitmist, nagu oma territooriumi kaitset ja koostoimimist erinevate ametkondade ja kohalike elanikega.
„Kaitseliit on kogu riiki kattev turvavaip ehk kaitseliitlased ühiselt kohalikega loovad turvavõrgustiku, mis aitab meid läbi kriisidest,“ sõnas Lääne maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Tõnu Miil. „Meie eesmärk on kaitsta ja toetada rahvast nii sõjalise kui ka mittesõjalise ohu korral ja seda saamegi õppusel harjutada ühes politsei, kohalike omavalitsuste ja elanikega“ lisas Miil.
 
Lääne prefekt Kaido Kõplas ütles, et õppuse raames harjutab politsei koostöös Kaitseliiduga Eesti-Läti sisepiiri valvamist olukorras, kus toimub ebaseaduslik sisseränne ning tekib vajadus seda tõkestada. „Lääne prefektuuris on selliseid tegevusi harjutatud sel aastal ka varasemalt, lisaks Pärnumaal planeeritule harjutame Läänemaal, Saaremaal ja Hiiumaal objektivalvega seotud protseduure,“ rääkis Kõplas.
 
Õppuse perioodil on üle Lääne-Eesti liikvel tavapärasest rohkem Kaitseliidu ja koostööpartnerite tehnikat, lisaks on teede lähistel toimetamas õppusega seotud isikkoosseis, seega palume liiklejatel olla õppuse alal eriti tähelepanelik ning jälgida muutuda võivat liikluskorraldust. Juhime tähelepanu, et õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis tähendab, et müratase lahingute alal võib olla tavapärasest kõrgem. Öisel ajal aktiivset lahingutegevust ei toimu. Paukpadrunite ja teiste imitatsioonivahendite kasutamisel järgitakse ohutuseeskirju, mille eesmärk on tagada nii õppusel osalejate kui ka kõrvaliste isikute turvalisus.
 
Tänavune õppus Orkaan hõlmab kogu Lääne maakaitseringkonna vastutusala ja tegevust võib kohata Pärnumaal, Läänemal, Hiiumaal ja Saaremaal. Ühtekokku on õppusega seotud ligi 1000 kaitseliitlast, kaitseväelast ja koostööpartnerit.
 
 
Lisainfo:
 
Jaanus Mehikas
Kaitseliidu Pärnumaa maleva
teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialist
5302 8409
jaanus.mehikaskaitseliit.ee
 
Indrek Hirs
Politsei- ja Piirivalveameti
pressiesindaja
5411 0149
Indrek.hirspolitsei.ee


Foto: Martin Andreller