Teksti suurus:
A A A

Pärnumaa maleva pealik

CURRICULUM VITAE


Nimi:                                      Tõnu Miil
Sünniaeg:                              24.11.1971
Perekonnaseis:                      abielus, kaks last

Haridus:
2021                                       Läti Kaitseväe Akadeemia, magistrikraad
2018                                       Balti Kaitsekolledž, kõrgem juhtimiskursus (HCSC)
2010/2011                              Balti Kaitsekolledž, ühendstaabikursus (JCGSC)
2008                                       Balti Kaitsekolledž, brigaadikursus (AICSC)
1997                                       Eesti Riigikaitse Akadeemia, kõrgharidus

  Teenistuskäik:
2021-                                      Lääne MKR ja Pärnumaa maleva pealik
2020-2021                              KLPS G3 ülem
2018-2020                              KVPS logistikaosakonna ülema asetäitja
2014-2018                              Pärnumaa maleva pealik
2011-2014                              KLPS tagalakeskuse ülem
2006 -2010                             KLPS tagalakeskuse ülema kt
2005-2006                              Lääne- Saarte Erikaitsepiirkonna Staabi tagalaosakonna ülem
2004-2005                              JVÕK Kuperjanovi ÜJP tagalaülem
2003-2004                              VÕK ROK välisohvitseride grupi SFOR staabiohvitser (Multinational Brigade                                                                               (NORTH) G- 4, BC)
2001-2003                              JVÕK Kuperjanovi ÜJP tagalaülem
2000-2001                              Lääne RKO mob. osakonna peaspetsialist
1999-2000                              Sisekaitseakadeemia politseiõpetaja (politseikomissar)
1998-1999                              Pärnu Üksik- jalaväepataljon pataljoniülema abi õigusküsimustes
1997-1998                              Paikuse Politseikool, politseivanemõpetaja

 Missioonid:
2019-2020                              Iraak- Kuveit OIR staabiohvitser (6 kuud)
2003-2004                              Bosnia ja Hertsegoviina SFOR staabiohvitser (6 kuud)

 Auastmed:
1997                                       lipnik
2000                                       nooremleitnant
2003                                       leitnant
2006                                       kapten
2010                                       major
2015                                       kolonel- leitnant

 Autasud:
2020                                        Joint Service Commendation Medal (US)
2018                                        Kaitseliidu Pärnumaa maleva teenetemärk
2018                                        Kaitseliidu II klassi valgerist
2018                                        Kaitseväe pikaajalise teenistuse medal
2016                                        Kaitseväe teenetrist riigikaitseliste teenete eest
2010                                        Kaitseliidu III klassi valgerist
2008                                        Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
2004                                        Rahuvalvaja medal
2004                                        Non Article 5 NATO Medal
2004                                        Minnesota Medal for Merit
2003                                        Meritorius Service Ribbon
2003                                        10 aastat taastatud kaitseväge
2001                                        Kuperjanovi ÜJP rinnamärk

 Hobid: tehnika