Teksti suurus:
A A A

Pärnumaa maleva pealik

Malevapealiku nimetab ametisse Kaitseliidu ülem. Malevapealik juhib maleva tegevust ja esindab malevat (Kaitseliidu kodukorra § 21).
 
Alates 11. detsembrist 2018. aastast on Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik kolonelleitnant Rasmus Lippur.
 
Haridus:
2006    Vanem- ja ühendstaabiohvitseri kursus, Balti Kaitsekolledž
2005    Jalaväepataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseri kursus, KVÜÕA
1997    Eesti Riigikaitse Akadeemia Sõjakool
1992    Jakob Westholmi Gümnaasium
 
Täiendõpe:
2017    Juhtimise meistriklass, Kaitseliidu kool
2014    Teavituse baaskursus, KVPS
2011    Julgeoleku, stabiliseerimise, ülemineku ja rekonstrueerimise kursus, G. Marshalli Keskus, Saksamaa
2007    Kõrgemad riigikaitsekursused
2001    ÜRO sõjalise vaatleja kursus, Kanada
2000    NATO RHQ NE juhtimis- ja infosüsteemide planeerimise kursus
2000    Ühendstaabi organisatsiooni ja ülesannete kursus, Saksamaa 
2000    Maaväe personalijuhtimise kursus, Suurbritannia
2000    Staabiohvitseride NATO terminoloogia kursus Kreekas
1999    Personalialane seminar, Saksamaa
1999    Personalijuhtimise kursus, Suurbritannia
 
Teenistuskäik:
2018    Kaitseliit, Pärnumaa maleva pealik
2016    Kaitseliit, Lääne maleva pealik
2015    Kaitseväe juhataja administratsiooni ülem, sõjaline nõunik
2012    KV PS esindus SHAPE juures, sõjalise esindaja asetäitja
2009    Kaitseväe Peastaap, analüüsi- ja planeerimisosakond, jaoskonnaülem
2007    Jalaväe väljaõppekeskus Üksik-vahipataljon, ülem
2006    Jalaväe väljaõppekeskus Üksik-vahipataljon, staabiülem
2005    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, välisõppur
2004    Kaitseministeerium, NATO ja ESDP osakond, NATO büroo juhataja
2001    Kaitseministeerium (Eesti Vabariigi alaline esindus NATO juures), NATO ja rahvusvaheliste organisatsioonide osakonna osakonnajuhataja asetäitja- kaitsepoliitika nõuniku abi
1998    Kaitsejõudude Peastaap, personaliosakonna vanemstaabiohvitser
1998    Tagalapataljon, A-autokompanii ülem
1998    Tagalapataljon, Staabi- ja tagalakompanii ülema abi
1997    Autokompanii, õpperühma ülem
1992    Peastaabi autokompanii, ajateenija
 
Auastmed:
2011    kolonelleitnant
2007    major
2003    kapten
2000    leitnant
1997    nooremleitnant
1996    nooremveebel
1993    seersant
1993    nooremseersant
1992    reamees
 
Autasud:
Kaitseministeeriumi II klassi teeneterist
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
Maaväe Ohvitseri Kuldrist
Kaitseliidu teenetemedal III klass
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
Mälestusmedal „10 aastat taastatud Kaitseväge“
Tallinna garnisoni teenetemärk
Vahipataljoni teenetemärk
Lääne maleva teenetemärk
Tagalapataljoni rinnamärk
Kaitseministeeriumi hõbe rinnamärk
NATO mitte-artikkel V operatsioonis osalenu medal
Jüriöö Suurtäht
Jüriöö Täht
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu teenetemedal
Marylandi Rahvuskaardi medal „Eeskujuliku teenistuse eest“
 
Keelteoskus:
Eesti (emakeel) ja inglise keel.