Teksti suurus:
A A A

Malev soovib tihendada koostööd omavalitsustega

15.04.2014
Möödunud nädala lõpus toimunud töökohtumisel tutvustas Pärnumaa malev kohalikele avaliku sektori esindajatele Kaitseliitu ning võimalusi, mida organisatsioon neile pakub.

Ürituse eesmärgiks oli Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, Jahimeeste Liidu, RMK ja Pärnumaa maleva vahelise koostöö tihendamine. Kuigi ühistegevus on Pärnumaal enamasti alati hästi toiminud, leidub kindlasti ka valdkondi, kus see võiks olla pisut tõhusam.

Kohtumise juhatas sisse malevapealik major Tõnu Miil, kes rääkis kohale tulnud paarikümnele inimesele Kaitseliidu olemusest ja ülesannetest nii riiklikul kui kohalikul tasandil.

„Kaitseliidu põhiline tegevus on küll sõjaline, kuid see ei tähenda, et me midagi muud ei tohiks teha,“ ütles malevapealik ning tõi näiteks maleva otsingu- ja päästerühma, mis on võimeline erinevate kriiside, olgu need siis loodusjõudude põhjustatud või inimtegevusest tingitud, puhul kohalikele elanikele appi tulema.

Kriisireguleerimine on ka valdkond, milles malev soovib kohalike omavalitsustega tihedamalt koostööd arendada. Eelkõige juhtimisalast õpetust jagades, kuid vajadusel ka ise nõu ja jõuga panustades. Seda oskavad hinnata ka kohalikud omavalitsusjuhid.

„Oma peas olen ma küll välja mõelnud, kuidas kriisi korral tegutseda tuleb, kuid kindlasti läheb meil selle juures abi vaja,“ nentis Halinga vallavanem Ülle Vapper.

Naiskodukaitset tutvustas maleva Naiskodukaitse instruktor Ave Rallmann ning noorteorganisatsioonide tegevust noorteinstruktor Rait Vaeno, kes kutsus omavalitusjuhte üles leidma inimesi, kes valdades oleksid nõus noorkotkaste ja kodutarde juhendajateks hakkama.

„Noored on meil olemas, ainult noortejuhtidest on puudus,“ ütles ta.

Lisaks räägiti kohtumisel veel mitmetest koostöövaldkondadest, kus malev ja kohalikud omavalitsused ühiselt tegutsedes parema tulemuseni võiksid jõuda. Sooja vastuvõtu osaliseks sai ka mõte jätkata selliste ürituste ja õppepäevade korraldamist ka tulevikus.