Teksti suurus:
A A A

Luurepatrullid hõivasid Lääneranna valla

01.10.2019
Septembrikuu viimasel nädalavahetusel võis Lääneranna valla metsades näha ringi liikumas tavapärasest enam militaarriietuses mehi, naisi ja noorukeid. Toimusid patrullvõistlused “Kotkaretk” ja “Sügistorm”, millest esimene oli suunatud kodutütardele ja noorkotkastele ning teine kaitseliitlaste ja -väelastele aga ka naiskodukaitsjatele. Mõlemad võistlused lõppesid Lihula linnusemäel, kus pealtvaatajate rohkete kaasaelamiste saatel läbiti tõeline takistusterada, millest kuiva jalaga ei väljunud ükski võitleja.
Laupäeva varahommikul kogunesid Käru küla lähedal metsaveerel kuus neljaliikmelist võistkonda: Lihula üksikkompanii (2), Lääne maleva naiskodukaitse, Hiiumaa malevkonna, Pärnumaa maleva ja Scoutspataljoni võitlejad. Osalejatele jagati kätte ülesanne koguda võimalikult palju luureinformatsiooni vastaste kohta ning edastada see etteantud aja jooksul kontrollpunktidesse. Pealtnäha kerge ülesanne ei olnud sugugi lihtsamate killast. Nimelt on Lihula üksikkompaniis 2017. aastal taasloodud sõjalis-sportlik patrullvõistlus oma olemuselt lühike, kuid intensiivne ning samal ajal ka põnev. Vahemaa, mida võistkonnad napi pooleteise päeva jooksul läbisid jäi 60-70 kilomeetri vahele. Võistluse ei teinud kergemaks ka ajaline faktor ning Lääneranna valla eriline maastik koos selle rohkete liikumiskeelualadega, mis tähendas, et kohati pidid võistlejad valima pikema tee. Võistlus pani proovile meeskondade koostööoskused ning võitlejate baasteadmised ja vastupidavuse. Kuuest stardil olnud võistkonnast jõudis finišisse viis.

“Sügistorm püüab oma käsitluses ja elluviimises matkida võimalikult täpselt olukordi, mis võivad olla ülesandeks meeskonna suurusele patrullile nii luure- , lahing- kui ka toetusfunktsiooni täites, omades siiski mõõdetavat väärtust,” ütles ürituse korraldaja, Lihula üksikkompanii liige vanemveebel Andrus Aruots ning lisas, et kuigi tänavu osales võistkondi mullusest vähem, loodab ta, et tulevikus muutub see üha populaarsemaks.

Käesoleva aasta patrullvõistluse võitis kolmandat aastat järjest Pärnumaa maleva meeskond. Küsimusele, kuidas nad Sügistormiga rahule jäid, vastas Aruvälja-nimelise meeskonna liige Janno Lampp nii: “Sügistorm on väga hästi korraldatud patrullvõistlus. Meile meeldib, et igal aastal toimub see erinevates piirkondades, nii saab panna end proovile erinevatel maastikel ja ka ülesanded, mida korraldajad välja mõtlevad, on igal aastal erinevad. Kindlasti soovitame seda üritust ka teistele.”

Patrullvõistluse Sügistorm korraldas Läänema maleva Lihula ükskikkompanii. Neid abistasid Lääne maleva Haapsalu malevkonna ja Pärnumaa maleva Soontagana malevkonna vabatahtlikud.


“Kotkaretk” pani noored proovile

27. septembri õhtul kogunesid Kaitseliidu Lääne maleva kodutütred ja noorkotkad Rõude külalistemajas. Algamas oli iga-aastane patrullvõistlus Kotkaretk, mis tänavu toimus koostöös Lääne maleva patrullvõistlusega Sügistorm. Järjekorras kaheksandale võistlusele registreerus 17 võistkonda, millest kaks koosnesid naiskodukaitsjatest. 10-13-aastased läbisid tulenevalt nende oskustest rohelist ja 13-18-aastased punast rada; vanemad võistlejad alustasid oma teekonda reede hilisõhtul, laupäeva varahommikul liitusid nendega võistluse noorimad.

Kotkaretkel osalenud läbisid iga kahe-kolme kilomeetri tagant kontrollpunktid, kus tuli täita erinevaid ülesandeid: tuvastama maitsmismeelt kasutades erinevate marjade, viljade nimetusi, lahendama salakirja, ületama paadiga jõge, tegema lõket ja palju muudki. Lisaks kõigele kontrolliti rajal ka kohustuslikku varustust. Võistluse lõpetas takistusrada, mille eduka läbimise võti oli meeskonnakaaslaste toetamine ja abistamine.

Kotkaretk on Kaitseliidu Lääne maleva kodutütarde ja noorkotkaste patrullvõistlus. Esimene Kotkaretk toimus 2012. aastal Tammikul.


Väikese kompanii suur võistlus

Patrullvõistlust “Sügistorm” korraldati Lihula malevakonna poolt üheksakümnendate teisest poolest alates kokku ligi kümnel korral. 2004. aastal likvideeriti seoses struktuurimuudatustega Lihula malevkond ning olemasolev isikkoosseis liideti Risti malevkonnaga. Selle tulemusena soikus lisaks muudele Kaitseliidu tegevustele Lihula kandis ka “Sügistormi” korraldamine, seda eeskätt eestvedajate tahte raugemise ja ideede lõppemise tõttu.

Kui 2013. aasta jaanuari esimestel päevadel taasloodi Lihulasse Kaitseliidu Lääne maleva allüksus Lihula üksikkompanii, siis oldi kohe veendunud, et ka “Sügistorm” peab naasma. Peale üksuse taasloomist, liikmeskonna struktuuride korrastamist ja Lihula üksikkompanii kodu sisse seadmist jõudsime nii kaugele, et olime aastal 2017 valmis patrullvõistluse taaselustama. 

Lihula üksikkompanii pealikuna võin kinnitada, et meiesuguse väikese üksuse jaoks on “Sügistormi” korraldamine suur väljakutse, kuid seda suurem on au seda läbi viia.

Sügistormi korraldamisel saavad kaasa lüüa kõik, kes soovi avaldavad. Vapramad võivad end võistlusel osalemisel proovile panna. “Sügistorm” on üritus, kus näeme Lihula üksikkompanii tõelisi sõpru, kes on valmis oma vabast ajast ja tahtest meile appi tulema. See on üritus, mis meid liidab. Siinkohal on mul hea meel tänada Lihula üksikkompanii liikmeid, Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna naisi, abivalmis naabrimehi Pärnumaa maleva Soontagana malevkonnast, häid sõpru Lääne, Saare ja Pärnumaa malevatest ja Kaitseväest. Ilma teieta ei õnnestuks “Sügistorm” sellisena, nagu ta on õnnestunud.

Patrullvõistlus “Sügistorm” on tulnud tagasi selleks, et jääda.

Tekst: Kristina Kukk ja Reimo Reimer
Foto: Kristina Kukk