kaitseliit.ee, eelregistreerimine lõpeb 23. aprill 2013 kell 12.00. Jõudu ja julget pealehakkamist! " />
Teksti suurus:
A A A

Lugupeetud kaitseliitlased.

17.04.2013
Pühapäeval, 28. aprill 2013.a. algusega kell 10.00 toimub KL Pärnumaa maleva Raba tn 1A lasketiirus relvaeksam: esmalt teoreetiline eksam kestvusega 30 minutit (küsimustele vastamiseks on vaja tunda kaitseliidu relvade käitlemise korda; tulirelva ohutut käsitlemist ja hooldamist, ohutustehnikat; esmaabi kuulihaavade korral ning vastutust õigusaktide rikkumise eest) , peale teoreetilise eksami sooritamist lubatakse laskekatsele need eksamineeritavad, kelle teoreetilised teadmised olid nõuetekohased ( kümnest küsimusest kaheksale on kaitseliitlane vastanud õigesti). Laskekatse sooritatakse samast või lähedasest relvaliigist, mille kandmisluba kaitseliitlane taotleb. Kui laskekatse vältel rikutakse ohutusnõudeid, laskmiskatse lõpetatakse ja loetakse eksam mittesooritatuks.
KL relvade käitlemise kord on Pärnumaa Maleva kodulehel. Eelregistreerimine meiliaadressil ats.raudseppkaitseliit.ee, eelregistreerimine lõpeb 23. aprill 2013 kell 12.00.
Jõudu ja julget pealehakkamist!