Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Liikmemaks on Kaitseliidu liikme poolt kohustuslikus korras tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest.
Liikmemaks on tegev- ja toetajaliikmel 12 eurot aastas.
Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kalendriaasta eest mitte hiljem kui 31.märtsiks.
Liikmemaksust on vabastatud noor- ja auliikmed.
Tasutud liikmemaks kuulub allüksusele, kelle liige liikmemaksu tasus.
 
Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta
  • Kaitseliidu E-POES
  • või pangaülekandega Kaitseliidu arvelduskontole SEB Pangas.
Makse saaja: Kaitseliit
Saaja arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
BIC: EEUHEE2X
Pärnumaa maleva viitenumber – 62020100083

Selgitusse märkida:inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse ja malevkonna või üksikkompanii nimi, kuhu kuulutakse
aasta, mille eest makstakse
Näiteks: Mari Maasikas, Kikepera malevkond 2023

Liikmemaksudena laekunud raha antakse malevkonna juhatuse kasutusse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab malevkonna juhatus.

Kaitseliidu Keskkogu 31.05.2014 otsusega nr K-0.1-1/14/11765 ja Pärnumaa maleva juhatuse 09.03.2016 otsusega nr PN-0.1-2.1/16/6008PR on Kaitseliidu liikmemaksu maksmise kohustusest vabastatud:
  • Pärnumaa maleva tegevliikmed alates 60. eluaastast – isikud, kes ei ole enam kaitseväekohuslased.
  • Pärnumaa maleva noorliikmed.
  • Ajateenistuses viibivad Pärnumaa maleva tegevliikmed.
  • Pärnumaa maleva tegevliikmetest kooliõpilased gümnaasiumi lõpetamiseni.