Teksti suurus:
A A A

Laskursanitari eriala kursus (LSEK 2019)

23.12.2018
Laskursanitari eriala kursus (LSEK 2019)
Laskursanitari eriala kursus (LSEK 2019)

Kursuse üldeesmärk:
Kursuse eesmärk on koolitada Kaitseliidu  jaotasandi meedikuid ja viia teadmised vastavusse ametikohast tulenevatele nõuetele. Erialased oskused tagavad  üksuste võitlusvõime nii rahu- kui sõjaajal võimaldades isikkoosseisule pädeva esmaabi. Kursusel omandatud teadmised on abiks ka tsiviilstruktuuride abistamisel  suurõnnetuste ja katastroofide korral.

Sihtgrupp:           
NKK ja KL tegevliikmed, kes on määratud või planeeritud jaotasandi meediku ametikohale.

Kandideerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
 • Jaotasandi meediku ametikoht või vastav planeering
 • Keskharidus
 • Soovitavalt läbitud SBK

Kursus LSEK 2019 toimub moodulitena Pärnumaa maleva staabis Pikk tn 20, Pärnu linn (klassitunnid maleva ruumides, praktika maastikul):
 • 1.nv 11-13 jaanuar
 • 2.nv 15-17 veebruar
 • 3.nv 22-24 veebruar
 • 4.nv 01-03 märts
 • 5.nv 15-17 märts
 • 6.nv 29-31 märts
 • 7.nv 26-28 aprill
Kursus lõpeb kirjaliku- (test) ja  praktilise eksamiga. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine loengutes, väliharjutusel ja praktikumides.
 
Õpiväljundid 
Kursuse lõpetamisel:
 • osutab rahu- ja sõjaajal üksuses esmaabi
 • toetab ja vajadusel korraldab rahu- ja sõjaajal üksuse meditsiinilist teenindust oma  pädevuse piirides
 
 Kursusel käsitletavad teemad:
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia 
 • Laskur-sanitari/ jaomeediku kohustused, pädevus ja ülesanded          
 • Meditsiinieetika alused, sõjaõigus
 • Kaitseväe ja Kaitseliidu meditsiiniteenistuse struktuur ja ülesanded
 • Välihügieen, aseptika, antiseptika
 • Patsiendi uurimisel teostatavad protseduurid ja patsiendi esmane käsitlus
 • Traumahaige käsitlus, TCCC põhimõtted
 • Elustamine: baaselustamisoskused
 • Psühhosotsiaalne esmaabi, lahingstress
 • Meditsiiniline dokumentatsioon
 
Kursusega seonduvad küsimused ning kursusele registreerumine e-postile: ene.saarkaitseliit.ee
MHK 07.01.2019
leitnant Ene Saar Tel 7179 507