Teksti suurus:
A A A

Laskursanitari eriala kursus (LSEK 2018)

27.11.2017
Laskursanitari eriala kursus (LSEK 2018)
 
Laskursanitari eriala kursus (LSEK 2018)

Kursuse üldeesmärk:
Kursuse eesmärk on koolitada Kaitseliidu  jaotasandi meedikuid ja viia teadmised vastavusse ametikohast tulenevatele nõuetele. Erialased oskused tagavad  üksuste võitlusvõimelisuse  nii rahu- kui sõjaajal võimaldades isikkoosseisule pädeva esmaabi. Kursusel omandatud teadmised on abiks nii igapäevaelus kui ka tsiviilstruktuuride abistamisel  suurõnnetuste ja katastroofide korral.
Sihtgrupp:           
NKK ja KL tegevliikmed, kes on määratud või planeeritud jaotasandi meediku ametikohale.
Kandideerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1.     Jaotasandi meediku ametikoht või vastav planeering
2.     Vähemalt keskharidus või selle omandamine

Kursus LSEK 2018  toimub moodulitena Pärnumaa maleva staabis Pikk tn 20/ Tallinna mnt 49 , Pärnu linn (klassitunnid maleva ruumides, praktika maastikul):


1.nv   19-21 jaanuar
2.nv   3-4 veebruar
3.nv   17-18 veebruar
4.nv   17-18 märts
5.nv   14-15 aprill (väliharjutus)
6.nv   21-22 aprill

Kursus lõpeb kirjaliku- (test) ja  praktilise eksamiga. Eksamile pääsemise ning kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine kõikides loengutes ja praktikumides.
 
Õpiväljundid 
Kursuse lõpetamisel:
-  osutab rahu- ja sõjaajal üksuses esmaabi laskur-sanitari pädevuse piirides
-  toetab ja vajadusel korraldab oma üksuse meditsiinilist teenindust oma pädevuse piirides.
 
 Kursusel käsitletavad teemad:
 
Inimese anatoomia ja füsioloogia 
Laskur-sanitari/ jaomeediku kohustused, pädevus ja ülesanded          
Meditsiinieetika alused, sõjaõigus
KV meditsiiniteenistuse struktuur ja ülesanded, meditsiiniline dokumentatsioon
Välihügieen, aseptika, antiseptika
Patsiendi esmane käsitlus, uurimisel teostatavad protseduurid
Traumahaige käsitlus: esmane ja teisene ülevaatus, TCC põhimõtted
Kannatanu asendid ja transport
Ravimite manustamine, farmakoloogia alused
Elustamine: baaselustamisoskused
Psühhosotsiaalne esmaabi, lahingstress
Triaaž

Kursusele registreerumine e-posti aadressil: ene.saarkaitseliit.ee  MHK 05.01.2018 :
 
  auaste eesnimi perekonnanimi kontaktnumber email üksus märkused
1