kaitseliit.ee MHK 18.12.2020 kell 12.00 Registreerunutele saadetakse e-postile esimese mooduliga seonduv info. Registreerumisel märkida ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress." />
Teksti suurus:
A A A

Laskur-sanitari eriala kursus (LSEK 2021)

27.10.2020
Kursusega seonduvad küsimused ning kursusele registreerumine e-postile: kaido.tamm1kaitseliit.ee MHK 18.12.2020 kell 12.00 Registreerunutele saadetakse e-postile esimese mooduliga seonduv info. Registreerumisel märkida ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress.
1. Kursuse eesmärk:

Koolitada Kaitseliidu  jaotasandi meedikuid ja viia teadmised vastavusse ametikohast tulenevate nõuetega. Erialased oskused tagavad üksuste võitlusvõime nii rahu- kui sõjaajal võimaldades isikkoosseisule pädeva esmaabi. Kursusel omandatud teadmised on abiks ka tsiviilstruktuuride abistamisel  suurõnnetuste ja katastroofide korral.

2. Sihtgrupp:

NKK ja KL tegevliikmed, kes on määratud või planeeritud jaotasandi meediku ametikohale.

Eeldused kandideerimiseks:
 • Jaotasandi meediku ametikoht või vastav planeering;
 • Vähemalt keskharidus;
 • läbitud SBK/SOK (sõdurioskuste kursus)
 • Laskur-sanitaril on esmase reageeriva meedikuna vaja füüsilist võimekust ja vastupidavust

3. Toimumiskoht:

Kursus LSEK 2021 toimub moodulitena Tallinna maantee 49a, Pärnu linn (klassitunnid siseruumides, praktika maastikul).

4. Toimumisaeg:

1. moodul  09.–10. jaanuar 2021.a.
2. moodul  30.-31. jaanuar 2021.a.
3. moodul  20.-21. veebruar 2021.a.
4. moodul  06.-07. märts 2021.a.
5. moodul  27.-28. märts 2021.a.
6. moodul  10.-11. aprill 2021.a.

Kursusel on vahetestid ning lõpeb kirjaliku testi ja praktilise eksamiga. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine loengutes, väliharjutusel ja praktikumides ning vahetestide positiivne sooritamine.

5. Riietus: Välivorm

6. Õpiväljundid:

Kursuse lõpetamisel:
 • osutab rahu- ja sõjaajal üksuses esmaabi;
 • toetab ja vajadusel korraldab rahu- ja sõjaajal üksuse meditsiinilist teenindamist oma  pädevuse piirides.

Kursusel käsitletavad teemad:
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia;
 • laskur-sanitari/ jaomeediku kohustused, pädevus ja ülesanded;
 • meditsiinieetika alused, sõjaõigus;
 • Kaitseväe ja Kaitseliidu meditsiiniteenistuse struktuur ja ülesanded;
 • välihügieen, aseptika, antiseptika;
 • patsiendi uurimisel teostatavad protseduurid ja patsiendi esmane käsitlus;
 • traumahaige käsitlus, TCCC põhimõtted;
 • elustamine: elustamise baasoskused;
 • psühhosotsiaalne esmaabi, lahingstress;
 • meditsiiniline dokumentatsioon.

LäMKR meditsiinispetsialist Kaido Tamm  Tel 53326921