Teksti suurus:
A A A

Kaitseministeerium korraldas Lääne-Eesti kohalikele omavalitsustele seminari

15.03.2024
Kaitseministeerium korraldas 13. märtsil Pärnus Lääne-Eesti kohalikele omavalitsustele seminari, mille eesmärk oli koostöös päästeametiga tugevdada kohalikele omavalitsuste valmidust kriisi ja sõjaajal. 
Lääne maakaitseringkonna ülem ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Raigo Paimla peab väga oluliseks, et kohalike omavalitsuste ja regiooni ametkondade kriisivalmidust tõstetakse. Lääne regioonis on selles suunas tööd tehtud juba varemgi, näiteks Kaitseliidu suurõppustel Orkaan ja Lääne regionaalse kriisikomisjoni infopäevadel, kus malevapealik on tutvustanud Kaitseliidu ülesandeid ja aidanud omavalitsustel mõista, mis katsumused neid sõjalises kriisis oodata võivad.
„Omavalitsustel on kriisides tähtis roll ning seetõttu peab tekkima ühine arusaam, kuidas nad saavad keerulises olukorras kogukonda ja kaitsejõude toetada,“ sõnas kol-ltn Paimla. Tema arvates on hea, et seekord oli seminari eestvedaja kaitseministeerium, kes aitas omavalitsustele luua laiemat olukorrapilti täienduseks päästeameti korraldatavatele kriisikomisjoni koosolekutele.
Koolitusel tutvustasid Kaitseliit, kaitseministeerium ja päästeamet oma tegevusi erinevate eriolukordade lahendamisel, sealhulgas kõrgendatud kaitsevalmiduses ja sõjaolukorras. Kaitsevägi esitles võimalikku ohupilti, et osalejad teaksid, millistele probleemidele võib neil olla vaja vastu seista. Seminar lõppes rühmatööga, kus omavalitsused lahendasid stsenaariumi järgi ette mängitud olukorda vastavalt oma plaanidele ja koostöös partneritega.
Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonnajuhataja Gert Kaju sõnul on kohalikel omavalitsustel on oma roll riigikaitses. “Nende ülesanne on elanikkonda kaitsta, korraldada igapäevaelu ja paljutki muud. Lisaks on nad koostööpartneriks, sest nemad tunnevad kohalike olusid ja inimesi läbi ja lõhki. Koolituspäeva eesmärk oli anda teavet sõjalise kaitse teemal ning kuidas omavalitsused saaksid kriisideks paremini valmistuda ja planeerida, et nad oskaksid riigikaitset toetada läbi teadlike tegevuste, kui selleks vajadus peaks tekkima,“ sõnas ta.