Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Pärnumaa maleva taasloomise eestvedaja Hannes Toomsalu pälvis Pärnumaa vapimärgi

15.01.2020
Pärnumaa vapimärki antakse välja alates 1993. aastast. Vapimärki annab välja Pärnumaa
Omavalitsuste Liit. Pärnumaa vapimärk antakse isikule Pärnu maakonnale osutatud eriliste
teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.
Hannes Toomsalu oli üks Kaitseliidu Pärnumaa maleva taasloomise peamisi eestvedajaid ning aastatel 1991-1992 oli Toomsalu Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik. Tema juhtimisel taasloodi Pärnumaa malev sõjaeelsete Pärnu ja Pärnumaa malevate õiglusjärglase ja traditsioonide edasikandjana.

Pärast seda oli Toomsalu Pärnusse loodud Kuperjanovi pataljoni õppekompanii (hilisema Pärnu pataljoni) esimene ülem. Tema juhtida oli ka lahkuvate okupatsioonivägede vara ülevõtmine Eesti võimude poolt Pärnumaal.

Hiljem teenis Hannes Toomsalu erinevatel ametikohtadel Eesti kaitseväes ja NATO juhtimisstruktuurides.

Hannes Toomsalu teened Pärnu maakonna ees seisnevad ennekõike otsustavuses ja tegutsemisjulguses Eesti omariikluse taastamise väga varases faasis. Eesti riigikaitse ajalooliste institutsioonide õigusjärgsuse alusel taastamisel ja uue sisu loomisel noore riigi relvajõudude sisuliselt nullist ülesehitamisel oli Toomsalul kaalukas roll.

Foto: Ain Krillo / Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu arhiiv
Pärnumaa maleva kaitseliitlased pidulikul tseremoonial Pärnu garnisoni kalmistul 23.06.1991. Kõneleb malevapealik Hannes Toomsalu.