Teksti suurus:
A A A

Kaheksa uut usinat laskur-sanitari

03.05.2019
Aprilli viimase nädalavahetusega lõppes Pärnumaa malevas järjekordne laskur-sanitari erialakursus, mille lõpetasid 8 usinat kaitseliitlast Pärnumaa ning Lääne malevast. Kursus toimus kuuel nädalavahetusel alates 11. jaanuarist ning selle jooksul osaleti loengutes, praktilises õppes klassiruumis ning ei puudunud ka nädalavahetus metsalaagris.
Kursuse käigus said õppurid teada, kes on täpselt laskur-sanitar, mis on tema ülesanded ja kuidas ta sobitub suuremasse pilti. Praktiliste oskuste aluseks ammutati teadmisi inimese keha ehitusest ning protsessidest, mis selles toimub. Õpiti mõõtma elulisi näitajaid, elustamist ja  käsitlema traumaga patsienti, seda nii lahingkannatanu käsitluse põhimõtete alusel „põllul“ tegelemiseks kui ka igapäevaelus paremini ettevalmistunud olemiseks. Metsas said õppurid jao koosseisus proovile panna kannatanu tulekoldest eemaldamise taktikat ning seejärel rakendada õpitud laskur-sanitari oskused.

Kursus sai kokku võetud kirjaliku ja praktilise testiga, mille kõik eksaminandid edukalt sooritasid. Pidulikult jagati lõpetajatele välja tulevased töövahendid ning seejärel sai eksamiks üles krutitud närvid maha rahustatud kerge magusa ampsuga.

Laskur-sanitari erialakursus on Pärnumaa malevas iga-aastaselt toimuv kursus, mille läbimisega on mitmed saanud inspiratsiooni minna meditsiini ka edasi õppima. Mitmed laskur-sanitarid on jätkanud õpinguid Kaitseliidu parameediku õppes, kuid on ka liigutud Tallinna ja Tartu Tervishoiu kõrgkoolidesse erakorralise meditsiini tehniku ning õe eriala omandama.

Instruktorite poolt suured tänud tublidele õppuritele. Teie inspireeriva õpihimuta ei oleks sellist motivatsiooni uuel aastal jälle uue hooga alustada.