Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas 2 (JUP 2) kursus

03.09.2014
Juhtimine praktikas 2  (JUP 2) kursus toimub Kaitseliidu koolis 31.10-02.11.2014.
Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD TEENISTUJAD
  • Malevkonna pealik
  • Kompaniipealik, pealiku abi
  • Rühmapealik, pealiku abi
  • Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
  • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
  • Naiskodukaitse erialagrupi juht
  • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
  • küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige
 
  • Kõik
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena on Kaitseliidul kompetentsemad juhid, kes lähtudes inimesekeskset juhtimisest aitavad teadlikult kaasa organisatsioonile pandud ülesannete täitmisele.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
 
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe  Statsionaarõpe
1. Inimesekeskse juhtimise tegevused - 19
2. Juhtimisülesannete järgne analüüs - 11
Kokku: 30 akadeemilist tundi
 
Kursuslased saavad isikliku tööpanuse kaudu sügavama arusaamise järgnevatest tegevustest:
   • koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
   • probleemilahendusmudeli rakendamine;
   • mediatsiooni ehk konflikti lahendamise juhtimine;
   • arenguvestluse ettevalmistamine ja läbiviimine;
   • meeskonnarollide osatähtsuse mõistmine efektiivses meeskonnatöös.
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursus toimub statsionaarõppena kolmel tööpäeval või ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslane omab soovituslikult vähemalt jaosuuruse üksuse juhtimise kogemust.
Kursuslane on läbinud kursuse Juhtimine praktikas 1.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
 
Kursusele registreerimine
Kandidaadid palun esitada 24. septembriks 2014 kairi.muskatkaitseliit.ee
 
 
Lugupidamisega
Kairi Muskat
Personalispetsialist
Pärnumaa malev
7179507