Teksti suurus:
A A A

IN MEMORIAM Salme Ellermaa (10.02.1933 – 01.03.2024)

04.03.2024
Lahkus Relvastatud Vastupanu teeneteristi kavaler Salme Ellermaa.
“Mul ei ole muud paika kui ainult siia kivi juurde tulla, mu ema ja õe haud on teadmata,” ütles nii või teisiti Ertsma lahingu ja metsavendlusega seotud kogunenutele pisarsilmil Mihkel Ellermaa tütar Salme Ellermaa, asetades mälestuskivi juurde lilled.

IN MEMORIAM
Salme Ellermaa
10.02.1933 – 01.03.2024

Salme sündis Kaitseliidu Pärnumaa maleva liikme Mihkel Ellermaa ja tema abikaasa Maria teise lapsena tolleaegses Kaelase vallas, mis täna on osa Põhja-Pärnumaa vallast. Salme kasvas üles ühtehoidvas ja eestimeelses perekonnas, mis 1940ndate aastate nõukogude okupatsiooni tingimustes tähendas raskeid katsumusi ning pidevat survet okupatsioonivõimu esindajate poolt. Salme teismeeas ei jäänud tema vanematel muud üle, kui suunduda metsa kaitsvasse rüppe. Noore neiu rolliks sai olla sidepidaja oma vanemate ja vanaema ning teiste metsavendade vahel. Kui 1947.a oktoobris sündis Huntaugu punkris Salmele väike õde, kes sai nimeks Tiiu, oli tema suurimaks rõõmuks käia metsas oma vanematel abiks õde hoidmas. Pärast 31.12.1947 toimunud Põrgupõhja lahingut asus Salme isa korraldama nende metsavendade majutust oma vanasse punkrisse ning perekonnaga kohtumised jäid harvemaks. Viimase teate oma vanematelt sai Salme oma sünnipäeva puhul 10. veebruaril 1949 kui talle saabus postiga ema saadetud õnnitluskaart. 17 päeva hiljem tapeti Ertsma punkri lahingus Salme ema Maria ühes väikese õe Tiiuga. Isa Mihkel arreteeriti haavatuna ning saadeti vangilaagrisse. Salme ise arreteeriti rasedana 1952.a novembris ning oma esimese lapse tõi ta ilmale kurikuulsas Patarei vanglas. Ajastule omaselt määrati talle karistuseks 25+5 aastat. Salmel õnnestus siiski mõned aastad hiljem vabaneda ja Eestisse tagasi pöörduda.

Järgnenud aastakümnete jooksul ei ole õnnestunud temal ega ajaloolastel välja selgitada Ertsmal tapetud metsavendade matmispaika. Seepärast oli Salme tihe külaline metsavendade mälestusüritustel, eriti aga Ertsma mälestuskivi juures kuna see oli ainsaks kohaks, kuhu ta sai oma ema ja õe mälestuseks lilli viia. Kuigi mälestuskivi juures oli tema silmis kurbus oma väikese õe ja ema hukkumise pärast, oli ta alati siiralt õnnelik ning tänulik kohalikele kaitseliitlastele, kes Ertsma punkri langemise aastapäeva meeles peavad ja mälestusüritust korraldavad.

Salmet on tunnustatud Kaitseväe juhataja poolt Relvastatud Vastupanu teeneteristi teise klassiga, Eesti Endiste Metsavendade Liidu teenetemedali ja teiste autasudega.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva Korbe malevkonna kaitseliitlased ja Eesti Endiste Metsavendade Liit avaldavad kaastunnet Salme lähedastele tema kaotuse puhul. Muld mälestust ei mata!