Teksti suurus:
A A A

CIOR 2016 aasta Keeleakadeemia läbiviimisest Eestis

03.06.2016
MTÜ Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) on aktiivseid reservohvitsere koondav esindusorganisatsioon, mis soovib kaasa aidata laiapindse riigikaitse edendamisele ning reservohvitseride ettevalmistuse hoidmisele. Rahvusvahelise NATO liikmesriikide reservohvitseride konföderatsiooni CIOR (www.cior.net) täisliikmena on EROK käesoleval aastal toetamas Eestis CIOR Keeleakadeemia (www.ciorlanguageacademy.org) korraldamist. Akadeemia tegevus viiakse läbi ajavahemikus 16.-30.07.16 Sisekaitseakadeemia Muraste õppekeskuse taristut kasutades ja peamise sihtgrupina on planeeritud kaasata lisaks NATO liikmesriikidele Ukraina ning Gruusia reservohvitsere. Akadeemia vältel õpetatakse peamiselt reservohvitseridest õppejõudude poolt inglise ja prantsuse keelt algajatele, kestasemele ning edasijõudnutele.
 
Käesolevaga anname teada, et reservjuhtide kursusel osalemine ei ole piiratud EROK või CIOR liikmestaatusega, vaid soovi korral on kuni 15.06.16 võimalus CLA vabadele kohtadele kandideerida kõigil  vastuvõtva riigi reservjuhtidel.
 
Kursuste täpsem info, osalemise tingimused ja kandideerimise võimalused on toodud CLA kodulehel www.ciorlanguageacademy.org. Võimalusel palume teavitada sellest võimalusest malevate vabatahtlikke reservjuhte.
 
 
Lugupidamisega
 
/allkirjastatud digitaalselt/
 
Andre Lilleleht
kapten
Juhatuse esimees
501 6178
andre.lillelehterok.ee