Teksti suurus:
A A A

Relvaeksamile registreerumine on lõppenud

06.10.2023
Eksamile registreerumine on lõppenud kohtade täitumise tõttu. Relvaeksam toimub koos sellele eelnevate õppepäevadega 25.-26. oktoobril ja 18 novembril. 
Enne eksamit tuleb läbida ajakavas nimetatud õppepäevad.

Ajakava
25.10.23 kell 18.00-21.00 Eametsa, Sireli hall (seadusandlus).
26.10.23 kell 18.00-21.00 Eametsa, Sireli hall (relva ohutu käsitlemine, test 1 tutvustus ning harjutamine ja teooria eksam).
18.11.23 kell 08.00-11.00 Eametsa, Sireli hall (test 1 sooritus), 11.00-17.00 Kikepera, Lutsu laskeväli (laskekatse).
 
Lisainfo:
Relvaeksami ainus eesmärk on pärast eksami sooritamist relvaloa saamine ja relva kodusele hoiule võtmine. Relvaluba väljastatakse vaid siis, kui relv kodusele hoiule võetakse.
Kaitseliidu relvaeksam kehtib 1 aasta alates positiivsest sooritusest. See tähendab seda, et kui 1 aasta jooksul ei ole taotletud relvaluba ja relva kodusele hoiule võtmist, kaotab eksamitulemus kehtivuse ja tuleb tulla uuesti eksamile.
Relvaluba ja relv kodusele hoiule väljastatakse isikule, kes on olnud vähemalt 1 aasta Kaitseliidu tegevliige. See muidugi ei takista eksami sooritust, lihtsalt relvaluba ei väljastata enne tähtaega.
Relvaeksam sooritatakse üldjuhul sellele relvale, mis on isiku teenistusrelv, milleks on üldjuhul automaat. Teenistusrelv on ametikohale ettenähtud relv.
Relvaeksamil demonstreeritakse oma teadmisi ja oskusi. Selleks koosneb relvaeksam kahest osast – teooria test ja laskekatse. Laskekatse koosneb relva ohutu käsitsemise testist (test 1) ja praktilisest laskmisest. Test 1 käigus eksamineeritav:a. Rakendab ohutu relvakäsitsemise põhimõtteid;
b. Teostab relva töökorrasoleku kontrolli pärast relva kokkupanemist;
c. Laeb padrunid salve ja salvest tühjaks nii, et ei kahjusta ennast, padruneid ega kindaid. Vajadusel võtab kinda käest ära;
d. Vahetab taktikaliselt salve (põhimõttel „üks aste madalamaks“);
e. Kõrvaldab lihtsamaid relva ning laskemoona poolt põhjustatud tõrkeid iseseisvalt ja kiirelt relva „tööalas“ ning varjes olles (selle olemasolul);
f. Laskeasendites ei vaju kiiver silmade ette;
g. Kasutab relva koos relvarihmaga;
h. Demonstreerib õigesti põhilaskeasendeid;
i. Võtab sihtmärgi sihikule (põhimõttel „VAATA-KEERA-LASE“);
j. Selgitab instruktori poolt näidatud kolme relvaosa eesmärki (funktsiooni);
k. Pärast tõrgete kõrvaldamist, sihtmärgi hävitamist, enne positsiooni vahetust ja liikuma hakkamist teostab lahinguvälja kontrolli veendumaks enda, kaasvõitlejate, vaenlaste jms. asukohas;
l. Tõrke eemaldamisel varjub või võtab lamades asendi;
m. Asetab salved varustusse tagasi enne varjest liikuma hakkamist.