Teksti suurus:
A A A

Algamas on Kaitseliidu liikmeskonna audit

11.05.2020
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi on seadnud 2020. aasta eesmärgiks, et iga kaitseliitlane, naiskodukaitsja ja noortejuht teaks oma ülesandeid kriisi- ja sõjaajal. Seoses sellega viib Kaitseliidu Pärnumaa malev kuni 15. juunini oma liikmeskonna seas läbi auditi, mille käigus võetakse ühendust kõigi maleva kaitseliitlastega ja selgitatakse välja igaühe võimalused panustada riigikaitsesse.
Auditiga tahame kaardistada liikmeskonda selleks, et igal liikmel oleks ametikoht/ülesanne kriisi- ja sõjaaja koosseisus ning kõigil oleks võimalik saada just seda väljaõpet, mida sõjaaja ametikoht/ülesanne eeldab. On ju Kaitseliidu eesmärk suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda ning tema ülesanne on valmistada ette riigi sõjalise kaitse võimet.
 
Maleva liikmetega võtab ühendust allüksuse pealik või maleva poolt määratud isik. Kui sinu kontaktandmed on uuenenud, anna sellest malevale teada. Kui sinuga pole 15. juuniks ühendust võetud, anna sellest malevale teada e-kirjaga parnu.personalkaitseliit.ee.
 
Kaitseliidu liimeskonna auditist ja selle eesmärkidest räägib Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ajakirja Kaitse Kodu! 4. numbris.