Teksti suurus:
A A A

80 aastat juuniküüditamisest

14.06.2021
Täna mälestati Pärnus Leinapargis toimunud tseremoonial juuniküüditamise ohvreid. Mälestuskoosoleku juhatas sisse Eliisabeti kiriku praost Tõnu Taremaa. Kaitseliitu esindas mälestusüritusel Lääne maakaitseringkonna ja Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil ning ringkonna veebel vanemveebel Hannes Aus ühes Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna esindaja Siret Tammekännuga.
Leinapargi keskset osa ehk mälestuskivi ümbrust on juuniküüditamise 80. aastapäeva puhuks renoveeritud ja see on omandanud esindusliku väljanägemise. Isabell Maripuu represseeritute ühingust Pärnu Memento teatas, et algselt olid park ja kivi mõeldud järelehüüdena neile, kes küüditati 1941. aasta juunis Siberisse, ent aja jooksul on Leinapargist kujunenud Pärnumaa inimeste jaoks oluline memoriaal, kus meenutatakse kõiki, kes on kaotanud võõrvõimu repressioonide tõttu oma elu. “See on ka mälestuspaik neile okupatsiooni ohvritele, kelle viimne puhkepaik on jäänud teadmata,” ütles Maripuu.

14. juunil 80 aastat tagasi muutus paljude Eesti elanike elu tundmatuseni. Neil tuli jätta oma kodud ja senine elu ning astuda vastu hirmutavale teadmatusele. Esimene Nõukogude Liidu okupatsioonivõimude poolt korraldatud küüditamislaine viis endaga kaasa paljud aktiivsed ja isamaalised inimesed, kes olid eelneva 20 aasta jooksul andnud oma panuse parema Eesti loomisele. Okupatsioonivõim pidas neid liialt ohtlikeks. Hinnanguliselt 10 000 inimest kisti oma kodu ja juurte küljest lahti. Enamik neist ei jõudnud enam kunagi koju.