Teksti suurus:
A A A

Revisjonikomisjonid haaravad “härjal sarvist”!

14.04.2015
Reedel 10.aprillil toimus Pärnumaa maleva revisjonikomisjonide teabepäev, selgitamaks komisjonide liikemetele seadusest tulenevaid revideerimisaluseid ning ühtlustamaks maleva ja malevkondade revisjonikomisjonide   tegevuspõhimõtteid.
Teabepäeval esines ettekandega Pärnumaa maleva uuest revideerimiskorrast ja malevkondade omavahendite kasutamisest  malevapealik Tõnu Miil. Lisaks juhtis ta tähelepanu revisjonikomisjonide õigustele malevkondade juhtimise tõhususe kontrollimisel.
Revisjonikomisjonide tööd puudutavaid seadusakte ja ülesandeid tutvustas maleva revisjonikomisjoni esimees Jaanus Ots. 
Komisjonide liikmed olid arvamusel, et selliseid teabepäevi on vaja  ka edaspidi korraldada, sest uued komisjonide liikmed ei saa malevkondadest piisavalt infot oma ülesannetest, õigustest ja kohustustest. Tehti ka omavahelisi plaane edaspidise koostöö osas.
Ühisel diskussioonil leiti, et  põhilisteks pobleemideks maleva allüksustes on
Liikmeskonna “kadunud hinged”probleem.  Ettepanek- malevakonna üksuste juhtidel kontrollida üle ja täiendada oma üksuse nimekirjad ja kontaktid.
Puudulik kommunikatsioon allüksustes. Ettepanek- määrata malevkonnas teabe liikumise eest vastutav isik
Motivatsioon ja kaasamine. Ettepanek- kasutada julgemalt malevkonna omavahendeid oma liikmete motiveerimiseks ja koostada selleks tegevusplaan.Nende probleemidega  kavatsetakse malevkondade revisjonikomisjonides  tegelema hakata juba lähiajal, et murda müüti “kummitemplist” ja saada allüksused paremini toimima. 
Teabepäeval olid esindatud Pärnumaa maleva kõigi malevkondade revisjonikomisjonide  esindajad.