kaitseliit.ee MHK 14DTS2015" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru tulejuhi kursusele KLK`s

25.11.2015
Kandidaadid esitada helen.sangkaitseliit.ee MHK 14DTS2015
Tulejuhi erialakursusele (alustaja tase) kandidaatide esitamine

Ajakava

AEG TEGEVUS
15.-17.01.2016 I kontaktõppe nädalavahetus
12.-14.02.2016 II kontaktõppe nädalavahetus
Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
SA ametikoht:
1. Jalaväeüksuse ülem;
2. Tankitõrjeüksuse ülem;
3. Luureüksuse ülem;
4. Miinipildujarühma ülem;
5. Miinipildujarühma tulejuht (pädevuse värskendamiseks, mitte erialaõppeks);   • Kõik
Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega tõstetakse Kaitseliidu lahinguüksuste ülemate teadlikkust kaudtulefunktsiooni juhtimise osas, luues sel viisil tingimused efektiivseks tulejõu integreerimiseks lahinguplaani ja sünkroniseerimiseks üksuse manööverskeemiga, läbi mille kasvab üksuse lahinguvõime. 
Saavutatav pädevus
Kursuslane saab isikliku kogemuse kaudu arusaama tulejuhi tööprotseduuridest ja juhtimise ning koostöö põhimõtetest. Seeläbi kursuslane mõistab oma rolli üksuse ülemana kaudtule efektiivsel integreerimisel üksuse lahinguplaani ja sünkroniseerimisel üksuse manööverskeemiga, samas tagades kaudtulefunktsiooni jätkusuutlikkuse.
Sisu ja maht
Teemad                                                                                             Kaugõpe  Lähiõpe
 Tulejuhtimise alused                                                                            8               21
 Jalaväe- ja tanktõrjerühma  tuletoetuse planeerimine ja juhtimine      8               21
Ained kokku:                                                                                        16              42
Kursuse kogumaht:  58 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus lähtub tulejuhi erialakursuse alustaja taseme õppekavast ja koosneb kahest kontaktõppe nädalavahetusest ja kaugõppest. Kursusel õpitakse täitma miinipildujarühma tulejuhi (kes on ühtlasi tulejuhtimismeeskonna ülem) funktsiooni, lähtudes lahingukompanii ja tema allüksuste funktsioonist ja taktikast. Reaalse õpikeskkonna loomiseks kasutatakse järgmisi meetodeid: situatsiooniülesanded arvutipõhistes lahinguvälja simulaatorites, integreeritud planeerimis- ja juhtimisharjutused maastikul. Samuti on olemas võimalus osaleda tulejuhina laskeharjutustel kaudtulerelvadest (vabatahtlik). Kaugõpe viiakse läbi enne õppenädalavahetusi probleem- ja situatsioonülesannete kaudu. Kursusel saab osaleda kuni 15 inimest.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalharidus Soovitatavalt keskharidus
Eelduskursused NAKkl või samaväärne kursus Kaitseväes

Kursusega seonduv teave Ivar JANSON’ilt telefonilt 58876074 (59078) või kirja teel ivar.jansonkaitseliit.ee.