kaitseliit.ee ." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru SERE koolitajakursusele KLk`s

06.05.2016
Registreerimine MHK 30JUN2016 merit.arumaekaitseliit.ee .
SERE koolitajakursus Kaitseliidus toimub Kaitseliidu koolis alljärgnevalt:
13.–14.08.2016 I õppemoodul: SERE-A teooria
27.–28.08.2016 II õppemoodul: Varustus ja vahendid
16.–18.09.2016 III õppemoodul: Üleelamine looduses lumikatteta ajal
01.–02.10.2016 IV õppemoodul: Otsimine, pääste, käepärane esmaabi
13.–16.10.2016 V õppemoodul: Üleelamine linnatingimustes
20.–22.01.2017 VI õppemoodul: Üleelamine looduses lumikattega ajal
08.–11.06.2017 VII õppemoodul: Kursuse lõpuharjutus

Sihtgrupp VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
• Kaitseliidu maleva ja küberkaitseüksuse tegevliige
• Naiskodukaitse tegevliige
• Noorte Kotkaste ja Kodutütarde täisealine juhendaja/rühmajuht • Kõik

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on tagada piisav koolitajabaas Kaitseliidu struktuuriüksustele SERE-A taseme õppe läbiviimiseks ning luua valim SERE instruktorikursuse (SERE-B ja SERE-C) komplekteerimiseks.
 
Saavutatav pädevus
Kursuse läbinu kavandab ja viib läbi SERE-A õppekavaga kehtestatud väljaõpet ning osaleb vastaval kursusel koolitajana.
Sisu ja maht
Ained                                                Iseseisev õpe Lähiõpe
1. Üldosa, põhimõtted, teooria                      8              16
2. Materjalid, vahendid, varustus                  8               16
3. Üleelamine lumikatteta ajal                       4              28
4. Ohutus, otsimine, pääste                          4              16
5. Üleelamine hoonestatud alal                    2               28
6. Üleelamine lumikattega ajal                      4              28
7. Lõpuharjutus                                             4              24
Ained kokku:                                               34            156
Õppepraktika: 56
Kursuse kogumaht: 246 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted:
Kursus viiakse läbi iseseisva- ja lähiõppena. Lähiõpe toimub seitsmel korral kolme- või neljapäevaste moodulitena esimese päeva (soovitavalt reede) õhtust kolmanda päeva (soovitavalt pühapäeva) pealelõunani. Lähiõppe läbiviimine on ajastatud klimaatiliselt ainekavas ette antud nõuetest ning selle läbiviimise koht on viiel korral maastik.
Õppeprotsessi lahutamatu osa on õppepraktika, mille viib kursuslane läbi juhendaja kontrollimisel kaheteistkümne kuu jooksul peale lõpuharjutust.
Õppepraktika lõppedes esitab juhendaja kursuse ülemale õppepraktika aruande mis on aluseks kvalifikatsiooni kinnitava dokumentatsiooni väljastamisel

Kursusel on 25 kohta.

Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:
SERE instruktorikursus (SERE-B ja SERE-C tasemed)

Kursuslasele esitatavad nõuded:
· Kursuslasel on vähemalt keskharidus.
· Kursuslasel on eelnevalt läbitud:
o SERE-A0(S) (üleelamiskursus suvel)
o SERE-A0(T) (üleelamiskursus talvel)
o Kaitseliidu kooli instruktorikursus või samasisuline kursus KV-s
· Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ või ajateenistuse KV-s
· Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i või ajateenistuse KV-s
· Noorte Kotkaste ja Kodutütarde täisealine juhendaja/rühmajuht on läbinud TSOBKkl-i või ajateenistuse KV-s
· Kursuslasele on määratud SERE koolitaja või kõrgema väljaõppega juhendaja

Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursusele arvamise valiku alused:
· Eelisjärjekorras võetakse kursusele nõuetele vastavad kursuslased malevatest, milles ei ole ühtegi tegevat SERE koolitajat või SERE instruktorit
· Järgmises järjestuses võetakse kursusele nõuetele vastavad kursuslased malevatest, milles on vähem kui üks SERE koolitaja või SERE instruktor iga 100 tegevliikme kohta
· Sellele järgnevalt võetakse kursusele nõuetele vastavad kursuslased Naiskodukaitse tegevliikmete ning Noorte Kotkaste ja Kodutütarde täisealiste juhendajate/rühmajuhtide hulgast

Kursusega seonduv teave Erki VAIKRE'lt telefonilt 55634030 või kirja teel erki.vaikregmail.com.